Článek Rozhovor Soutěž

PECHA KUCHA PRAHA VOL. 83

PechaKucha Night Prague vol. 83 proběhne ve středu 29. listopadu a představí 12 autorů, autorek a autorských kolektivů.

Na 83. večeru pražské PechaKucha promluví dvanáct mluvčích z oblasti architektury, výtvarného umění, designu, literatury a digitálního umění. Divákům sebe a svoji tvorbu představí umělec Vojtěch Radakulan, redaktorka a překladatelka Karolína Ryvolová (KHER), umělkyně Eva Jaroňová, architekti Janica Šipulová a Martin Sládek (CONSEQUENCE FORMA architects), hudební novinářka Jana Kománková, multimediální umělkyně Barbora Fastrová a Johana Pošová, kurátorka Šárka Zahálková, ilustrátorka Kristina Fingerland, Papundekl architekti, digitální umělec Andrej Boleslavský, architekti Taktiky a designér a typograf Ondřej Chorý V 19.20 se otevřou dveře žižkovského kina Přítomnost a o hodinu později začne mluvit první mluvčí. Pro diváky bude nachystaný výběr knížek z knihkupectví Artmap, PechaKucha fotostěna a speciální PechaKucha drink! Večer plný inspirace a informací. Více info na www.pechakucha.cz

O mluvčích:

Vojtěch Radakulan

Věnuje se počítačovým hrám, výtvarnému umění a architektuře, nejraději všemu najednou. Tyto oblasti zkoumá ve vlastní umělecké praxi, vědeckým výzkumem jako doktorand na katedře počítačové grafiky na FEL ČVUT či v rámci výuky v centru audiovizuálních studií na FAMU. Tématicky ho zajímá vše od přesných metod měření lidského vnímání v rámci virtuálních světů, přes architekturu virtuálních světů až po interaktivní výtvarné umění o jaderné energetice. 

www.vojtechradakulan.com

Barbora Fastrová a Johana Pošová

Ve svých společných realizacích se dotýkají vztahů mezi přírodou a kulturou, světem přirozeným a uměle vytvořeným a dopadem lidské činnosti na zvířecí a přírodní říši. Přestože obě vystudovaly fotografii, je pro jejich práci typický multimediální přístup, často založený na objektové tvorbě zjevných sochařských kvalit. Instalace z deklasovaných materiálů, textilu nebo papir mašé doplňuji o další média či performativni složku. Dílo Pošové a Fastrové se vyznačuje propracovanou formální stránkou, ale také humorem, přívětivosti a hravostí.

https://lifefindsawayproject.tumblr.com/

Karolína Ryvolová (KHER)

Je redaktorkou a překladatelkou z romštiny a z angličtiny v nakladatelství romské literatury KHER. Absolvovala anglistiku a romistiku na FFUK a ve své disertační práci se věnovala konstrukci a dekonstrukci romské identity v životních příbězích romských autorů. Pokusila se postihnout dobrodružný zrod romské literatury v monografii Špačkem tužky na manžetě: Příběh literatury Romů (2022). Českým čtenářům zprostředkovala několik významných zahraničních romských titulů, např. Ronald Lee: Mizernej cigoš; Oksana Marafiotiová: Žij tam, kde jsou písně nebo Gary G. Steele: Čhávata z manéže. Řadu let učila angličtinu a anglická studia na středních a vysokých školách. Dnes se plně věnuje rozkvětu nakladatelství a popularizaci romské slovesnosti.

www.kher.cz

Eva Jaroňová

Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně (ateliér environent). Absolvovala stáže na LHI v Reykjaviku a ASP ve Varšavě. Pohybuje se na pomezí výtvarného umění, designu a ilustrace. Své malby publikuje formou experimentálních publikací (Kudla Press, Hurikán Press), vystavuje v galeriích s přesahem k instalaci a objektu (galerie Kostka, Praha; Patyolat, Budapešť; Galeria Studio, Varšava) a také je využívá pro tvorbu textilního designu. Témata její tvorby se pohybují od vnitřních (fobie, úzkosti) až po globální problémy (klimatická změna, utopické vize budoucnosti, feminismus). Často používá černý humor v kontrastu s jemností akvarelové malby.

hhttp://evajaronovailustrace.blogspot.cz/

https://www.instagram.com/eva.jaronova/

Jana Kománková

Novinářka, která o hudbě a médiích píše od roku 1992 a v Radiu 1 působí od roku 1993. Od roku 2011 provozuje web Proti šedi. Pracovala v časopisech Rock & Pop, Report, Yellow, externě přispívá do řady tištěných i audiovizuálních médií. Připravuje podcast o německé hudbě pro Goethe Institut, občas překládá z angličtiny, napsala knihu Klub 27: Navždy mladí a podílela se na několika dalších publikacích (Kmeny, Glastonbury a další). Knihu o Radiu 1 se rozhodla vydat sama a nelituje. Kromě tištěné byla vytvořena i audiokniha.

www.zivotveteru.cz

Šárka Zahálková

Je toho času kurátorkou pardubické městské galerie GAMPA, která se před nedávnem přesídlila do nových prostor v areálu Automatických mlýnů. Jejím dlouhodobým zájmem je veřejný prostor, možnosti jeho vnímání a porozumění, jakož i záliba spekulovat nad možnými rolemi uměleckých projektů a institucí pro společnost. To se odráží v programové koncepci a celém směřování galerie. Je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze a mimo jiné například absolventkou Fulbright-Masarykova stipendia pro neziskový sektor (NYC, USA).

www.160cm.me

www.gampa.cz

Janica Šipulová a Martin Sládek (CONSEQUENCE FORMA architects)

Studio založili v roce 2016. Pracovní zkušenosti z Vídně s projekty větších měřítek a mezioborová spolupráce formovaly přístup a směřování ateliéru, který se vyprofiloval na základě úspěchů v otevřených architektonických soutěžích. Posledním realizovaným projektem ateliéru je Park na Moravském náměstí v historickém centru Brna, který se zabývá tématy inkluzivity, svobody pohybu ve veřejném prostoru, komunitou a v neposlední řadě pracuje v širokém spektru s enviromentalní udržitelností a zapojuje nové technologie modrozelené infrastruktury. Park získal ocenění Park roku 2023 a hlavní cenu Grand Prix Architektů v kategorii krajinářská architektura a stal se fenoménem veřejného prostoru Brna.

www.consequence.cz

Kristina Fingerland

Vystudovala ilustraci a grafiku na UMPRUM. Tamtéž absolvovala stáž v ateliéru sochařství. Studovala malbu na AVU a na skotské Glasgow School of Art. Ve své praxi osciluje mezi volným uměním a ilustrací. Typickým médiem je pro ni kresba a textil a práce s textem. Zabývá se tématy udržitelnosti, rodiny a času. Autorka aktivně vystavuje doma (např. Národní galerie, Meetfactory, Gampa) i v zahraničí (EFA Project Space (New York), Detroit Kunsthalle (Norsko), absolvovala umělecké rezidence (např. Naplaveno, Offcity) a věnuje se pedagogické činnosti.

https://www.instagram.com/k_fngrlnd/

Andrej Boleslavský

Je oceňovaný digitální umělec pohybující se na poli nových médií, interaktivního designu a umělé inteligence. Zkoumá hranici mezi fyzickým a digitálním. Typická je pro něj fascinace vzájemným prolnutím životadárné přírody a moderních technologií. Věnuje se interdisciplinárním projektům, především pak spojení virtuální reality se současným tancem.

https://id144.org/

Jan Bárta, Marek Fischer a Šimon Bierhanzl (Papundekl architekti)

Ateliér se začal formovat v Praze v roce 2016 spoluprací J. B. a M. F., původně spolužáků z ateliéru Jana Šépky na FA ČVUT. Následně se přidal další spolužák, Š. B. Navrhují domy, urbanismus i interiéry. Ve své práci hledají koncepční řešení s důrazem na prostor, materiál a detail. Snaží se tvořit návrhy, které jsou racionální a dostupné, přesto neotřelé, díky použití neobvyklých stavebních postupů či zajímavých materiálů.

papundekl.cz

Eliška Málková, Marie Štefanová a Matěj Čunát (Taktiky)

Taktiky jsou kolektiv, který v současnosti tvoří E. M., M. Š. a M. Č.. Ve své práci se zaměřuje na projekty na pomezí veřejného prostoru a urbanismu, při kterých klade důraz na sociální, ekologickou a ekonomickou udržitelnost.

www.taktiky.cz

Ondřej Chorý

Je český fuzzy-typograf, grafický designér a pedagog. V roce 1993 absolvoval magisterské studium v ateliéru Knižní kultury a písma na UMPRUM v Praze, na stejné škole v roce 2015 obhájil v ateliéru Tvorby písma a typografie disertační práci, z níž povstala publikace Not Ok, tvarosloví ošklivého písma (2022). Jako pedagog působil na UMPRUM (katedra designu ve Zlíně), v ateliéru Grafického designu Fakulty umění Ostravské univerzity a v ateliéru Grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem písem Mongoloid (1993) či Buum (2019).

www.instagram.com/ondrejchory

PechaKucha Night Prague vol. 83 / 29. 11. 2023 / 20.20 / Kino Přítomnost

Vstupenky:  https://bit.ly/PKNP_83 

Rozhovor

23.11.2023 17:00

Na rozhovor do Radia 1 přijde grafický designér Petr Babák, který je členem dramaturgické rady PechaKucha Night Prague, zakladatelem grafického studia Laboratoř a vedoucí profesor Ateliéru grafického designu a nových médií na pražské UMPRUM.

Soutěž

V pondělí 27.11. můžete soutěžit o dva vstupy na akci.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

 

Herní řád →
reklama
reklama
reklama