Kulturní servis

Středa 29/6/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2022 - 31/12/2022
Minulá budoucnost / Previous Future

Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Její ideou je poskytnout procházejícímu divákovi jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vy-budované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava v metru vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Galerie hl. města Prahy: Vestibul stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí
Anděl, Praha 5
web

Galerie | 1/2/2022 - 15/12/2022
Jakub Nepraš: Viditelnost

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které bude po dobu jedno-ho roku osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valen-tinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací součas-ného globalizovaného světa.

Galerie hl. města Prahy: Instalace v podloubí objektu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
web

Galerie | 3/2/2022 - 3/7/2022
Světy české animace

Výstava SVĚTY ČESKÉ ANIMACE 02-07/2022 - historie, současnost i budoucnost. Animační techniky, interaktivní prvky, reálné scény, exkluzivní exponáty, doprovodné programy, besedy s autory a projekce více než 150 animovaných filmů.

Pražská tržnice, hala č. 17
web

Galerie | 18/3/2022 - 31/8/2022
Vzhůru do oblak

10-18h, Prolétněte se fascinujícím světem v oblacích, zažijete svět létání na vlastní kůži a staňte se alespoň na chvíli bájným Ikarem. Vleťte na kouzelném létajícím koberci do světa mýtů a pohádek, nahlédněte do přírodní laboratoře inspirované létajícími zvířaty a rostlinami, a nakonec se vydejte na cestu od počátků létání po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Zjistíte, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bude úžasné dobrodružství. Tak vzhůru do oblak!

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 1/4/2022 - 31/8/2022
Bohumila Grögerová - SETINY

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Suška - Kameny, Škoda - Objekty

V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dosta-ne Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 14/4/2022 - 28/8/2022
Heroin Crystal

Připravovaná výstava Heroin Crystal se místem konání symbolicky „vrací na místo činu“, tj. do Domu U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále mladého umění (1994), který jakoby odstartoval období přibližně deseti následujících let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci generace devadesátých let. Jedná se o projekt, který je více či méně vázán na GHMP jako instituci. Nemá ambici na úplnost a nejde ani o přehled postihující dění těchto let. Název výstavy Heroin Crystal byl inspirován stejnojmennou instalací a fotografií Jiřího Černického z roku 1995, která stejně jako naprostá většina všech vystavených prací pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Výstava představí vedle známých, dnes již ikonických děl také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež tehdy stála v popředí zájmu umělců: ženská problematika a autostylizace (M. Dopitová), reflexe mediální reality (Š. Šimlová), performance (J. Černický, K. Kintera, Kamera Skura), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace reálné i virtuální přírody a městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda)

Galerie hl. města Prahy: Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13, Praha - Staré Město
web

Galerie | 20/4/2022 - 25/9/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO (Č) UMĚNÍ?

St-Ne, 14:00–19:00, Můžu se v galerii smát a musí být umění krásné? Interaktivní výstava vás vezme do zákulisí umělecké tvorby, zodpoví nejrůznější otázky a představí práce významných současných umělců. Expozice je vhodná i pro děti. V Galerii Atria na Žižkově uvidíte díla Davida Böhma, Jiřího Franty, Krištofa Kintery, Evy Jiřičky, Kakalíka, Daniely Krajčové, Aleše Nováka a Rafani.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 28/4/2022 - 11/9/2022
Invaze

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve spolupráci s Českým cen-trem Kyjev zahajuje 28. dubna v 18 h v prostorách komunitní Kobky 17 na Smíchovské náplav-ce výstavu Invaze / Invasion / Вторгнення, která reflektuje novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny. Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného konfliktu.

Galerie hl. města Prahy
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Socha Neptuna

Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirchův. V r. 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Veronika Psotková – Polštáře

Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmak. Putovní výstava je ke shlédnutí na Novoměstské radnici od prosince 2020.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 2/5/2022 - 18/9/2022
FLORÁLIE In Sacrificio Florum / V objetí květů

Otevírací doba: st-ne 14:00 – 18:00, Mezinárodní tématický skupinový projekt představený ve vzájemné návaznosti ve dvou pražských institucích, v Museu Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí vizuální výpověď současných umělců i tvůrců art brut o tajemných silách přírody, nekonečném koloběhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající se především o mnohotvárnost symbolické řeči květin. Přijďte se pokochat do naší rozkvetlé zahrady.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 7/5/2022 - 25/8/2022
Pole v množném čísle / Velká voda

Výstava představí díla celkem 33 umělkyň a umělců na více než 1100 m2, kteří byli odbornou komisí vybráni na základě otevřeného open callu. Výstava si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší identitou? Co mají společného s teorií morfické rezonance? A jakou mohou hrát roli v mytologii budoucnosti? Jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit v současném umění?

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 8/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Intimita

Výstava představí soubor fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jeho snímky nabízejí daleko víc než jen estetický zážitek nebo vizuálně atraktivní vhled do exkluzivního prostředí – vedou nás k zamyšlení nad jejich lidským poselstvím, nad tématem respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Cestování v čase či pohřebiště novin – nekonvenční fotografická výstava Hynka Alta

O tom, že fotografické práce lze vystavit jinak než v rámu na stěně, se můžou přesvědčit návštěvníci roudnické galerie. Právě ta se již dlouhodobě snaží i v prostředí mimo metropoli uvádět aktuální přístupy ve výtvarném umění a jména světového formátu. Výstava Hynka Alta přesto není pouze o autorovi samotném, nýbrž také o divákovi, který se může na její podobě podílet a odnést si s sebou v papírovém tubusu část výstavního materiálu. A že ho není málo – v rámci výstavy autor uplatnil více než 2000 tisků fotografií a počítačových grafik, čítajících více než tunu papíru.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Tomáš Spevák - Prolínání nesourodých světů v Roudnici

„Obrazy Tomáše Speváka se vyznačují pozoruhodnými kontrasty a nespoutanou dynamikou, ale také velkou mírou hravosti a vynalézavosti. Vznikají prolínáním nesourodých světů, jako torzovitý záznam různých událostí či jako záblesky zpřeházených vzpomínek,“ uvádí kurátor výstavy Miroslav Divina. „Dalo by se říci, že se jedná o dekonstrukci jednotlivých představ, následně seskupených do nového, velmi působivého celku.“

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 10/5/2022 - 28/8/2022
Nature Future - mladá evropská fotografie

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří s přesným, současným, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují velkou ekologickou krizi, která postihuje naši planetu. Vystavující umělci: Margaux Senlis (FRANCIE), Ruben Martin de Lucas (ŠPANĚLSKO), Daniel Szalai (MAĎARSKO), Ioana Cirlig (RUMUNSKO), Ada Zielińska (POLSKO), Leontína Berková (SLOVENSKO), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová (ČESKÁ REPUBLIKA), Marina Caneve (ITÁLIE), Jana Hartmann (NĚMECKO), Maria Oliveira (PORTUGALSKO), Markus Guschelbauer (RAKOUSKO), Inka & Niclas (ŠVÉDSKO).

Kampa, Malá Strana
web

Galerie | 13/5/2022 - 21/8/2022
BADIUCAO: MADe IN CHINA

MADe IN CHINA je první soubornou výstavou děl čínského umělce a aktivisty, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 15/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Kontrasty

Galerie Středočeského kraje GASK a galerie arto.to v Uhelném mlýně otvírají společnou výstavu MINJAN vlámského fotografa Dana Zollmanna, která dovolí návštěvníkům nahlédnout do jedinečného světa největší evropské ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jde o jakýsi „svět ve světě“, ve kterém velká část obyvatel stále zachovává původní tradice a pravidla a žije v určité uzavřenosti, stranou většinové západní společnosti. Výstava MINJAN je první zahraniční výstavou rodáka z Antverp Dana Zollmanna, který z místní židovské komunity pochází, a tak díky důvěrné znalosti prostředí, osob a zvyků dokáže podat neuvěřitelně osobité svědectví o běžném životě v ní. Smyslem výstavy je poukázat na téma respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti – obzvlášť v kontextu událostí dnešní doby. Výstava MINJAN bude od 8. května k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře a od 15. května v Uhelném Mlýně v Libčicích nad Vltavou.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 24/5/2022 - 11/9/2022
Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky / Role fotografie v postmediální době

I když umělecká, stejně jako jakákoliv jiná fotografie už dávno není specifickým, snadno defi-novatelným médiem, stále snad zůstává citlivou deskou zobrazující identity současného světa. Otázka, jaká je její role poté, co ji adoptoval internet a sociální sítě, však zaměstnává nejen sou-časné teoretiky, ale především řadu umělců samotných.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FOTOGRAFIE
web

Galerie | 27/5/2022 - 30/6/2022
Čestmír Suška - Věci venku

Výstava legendárního umělce Čestmíra Sušky s názvem Věci venku začne 27. května a poběží do konce června. Výstava ve Studiu Bubec ukazuje ve fotografické shrnutí autorových nejvýznamnějších realizací. V instalaci na pracovních stolech je představen výběr z autorových modelů a studií. V neposlední řadě zde máme ojedinělou příležitost nahlédnout do autorových skicáků a seznámit se s řadou nerealizovaných projektů, které rozšíří naši představu o obsáhlosti a bohatosti autorova díla. Výstava probíha přímo ve Studiu Bubec každý všední den od 10 do 17 hodin. Kurátorka: Daniela Kramerová

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 1/6/2022 - 30/6/2022
Atelier Kaštan - Krajina radosti

„Nechceme utrpení jen přihlížet.“ Učitelé a výtvarníci Atelieru Kaštan rozhodli uspořádat aukční výstavu ve prospěch ukrajinských umělců. Představuje hledání odpovědí na otázky, které si klademe, únik před trýznivou realitou i zpodobnění našich nadějí.

Atelier Kaštan
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 2/6/2022 - 7/8/2022
WALLSTREET

Jan Kaláb / Point, Petr Königsmark / Zeb One, Michal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej Vyhnánek / X-Dog, Epos, Matěj Olmer / Bior, Bill the Hobo. Wallstreet je výběrový výstavní projekt zaměřený na nejvýraznější autory s kořeny s české graffiti scéně a zároveň připomínka deseti let od první velké institucionální výstavy mezinárodního graffiti Městem posedlí (GHMP, 2012) v České republice. Expozice zaměřená především na malbu a objekty bude kombinovat závěsné obrazy s několika piecy vytvořenými přímo na zdi galerijního prostoru. Základ autorské sestavy tvoří legendy českého graffiti, které se iniciačního projektu zúčastnily, ale i několik dalších silných writerů, kteří se vyprofilovali v mezidobí uplynulé dekády. Projekt není důsledně tematizován ani formálně vymezen, podobně jako původní výstava má ambici obsáhnout některé zásadní výrazové a inspirační proudy, ať je to geometrická abstrakce, exprese nebo komiksový realismus a je zaměřen především na silný individuální výraz.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 3/6/2022 - 3/7/2022
Marek Odrobina - 1. pětiletka

Marek Odrobina je povoláním advokát a vizuální tvorbě se začal věnovat před pěti lety, asi v rámci východiska z krize středního věku a hledání svých dalších já. Ročně absolvuje několik výstav a jeho díla jsou již zastoupena u několika sběratelů.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 3/6/2022 - 6/11/2022
(Ne)Moc

Interpretace tématu moci, bezmoci a nemoci v podání etablovaných a art brut umělců

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 3/6/2022 - 30/6/2022
LOUKAMOSAIC

Loukamosaic je unikátní umělecké dílo. Od roku 2005 přes 7.500 tvůrců ze všech koutů světa vytvořilo své imaginace rostlin, motýlů a jiných bytostí louky. Přijďte si vytvořit pro Loukamosaic svoji osobitou mozaiku s certifikátem. Galerie Natura v Průhonickém zámku je otevřena od 10 do 18 hodin. Můžete se na výstavě inspirovat kresbami a malbami rostlin z lekcí v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty UK.

Galerie Natura v Průhonickém zámku
Zámek 1, Průhonice
web

Galerie | 10/6/2022 - 8/7/2022
Olina Franco – Takové byly

TAKOVÉ BYLY – příběhy pozoruhodných českých žen narozených v 19. století „Všechny ženy z tohoto cyklu byly neohrožené amazonky, jejichž osudy se často vzájemně propojova-ly. Svou neskonalou vůlí dokázaly takřka nemožné a ostatním ženám vydobyly to, co se dnes může jevit zcela přirozené, běžné a samozřejmé – právo na vzdělání, výběr a volbu povolání i svobodné roz-hodnutí ve všech aspektech života. Tyto často se vzájemně propojující životy žen bývaly násilně ukon-čeny nástupem totalitní mocí, pokud tedy dříve nezemřely či neemigrovaly. Jejich majetky byly zkonfis-kovány, znárodněny či „zašantročeny“. Jejich talenty zlomeny a jejich osudy vymazány z paměti české-ho národa.“ Dodává k novému cyklu soch a figurllage autorka soch Olina Franco.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 11/6/2022 - 27/8/2022
Stanislav Kolíbal – STAVBY

Stanislav Kolíbal je klíčovou osobností českého vizuálního umění a jako jeden z mála pronikl i na mezinárodní scénu. Na výstavě představí svůj cyklus Stavby, kterými se nejvíce přibližuje architektonickým odkazům svého umění, dle jeho slov "blíží té myšlence, jež ho po léta zaměstnávala - jak vyjádřit to, co se nám jen jeví a co vskutku je". Po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl (do 5.7.) otevřeno denně od 10.00 - 17.00, poté od út - ne 10.00 - 17.00.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 13/6/2022 - 31/12/2022
Lukáš Rais - Sculptures, světlo, hmota, tvar a Vy

Lukáš Rais je představitel generace českých sochařů, která na uměleckou scénu vstoupila na začátku jednadvacátého století. Během krátké doby se mu podařilo vybudovat vynikající renomé a svébytné postavení. Tvorba Lukáše Raise se vyznačuje neobyčejnou monumentalitou, důmyslnou kompozicí, tvarovou kompaktností a zároveň rafinovaností. Do organických soch z nerezové oceli je vtělena harmonie a plasticta, vnímáme v nich zvláštní souzvuk tíhy a lehkosti, měkkosti a tvrdosti, tedy zdánlivě protichůdných jevů. Vyvolávají v nás zvědavost, chceme se k nim přiblížit, abychom je prozkoumali, ale stejně tak dodávají pocit bezpečí. Když do nich pohlédneme, zjistíme, že nás zrcadlí. Najednou jsme jejich součástí, jsme jimi pohlceni jako veškeré okolí. Propojují světy a září ve své mohutnosti jako neobyčejná tělesa plná emocí. Podstatné také je, že jsou na první pohled jasně zařaditelné, rozpoznatelné. Je to známka toho, že sochař si vybudoval vlastní svět, což je jednou z určujících podmínek, chce-li umělec vybočit z řady. Ani na nich nemusí být podpis a stejně víme, kdo byl u jejich zrodu. Díla Lukáše Raise jsou jako stvořena do veřejného prostoru, do měst, parků, do nejrůznějších prostředí. Stávají se součástí architektury, pomáhající ji rozvíjet a obohacovat. Místu samotnému, do něhož jsou zasazeny, dodávají energii a posilují jeho genia loci. Představují orientační body, díky nimž si lidé postupně osvojují danou lokalitu: novodobé totemy. Jsou vesměs přijímána pozitivně, dělají radost. Přitahují pozornost, aniž by přitom byly prvoplánovými atrakcemi a jakkoliv se chtěly podbízet. To je vzácný úkaz. Mají v sobě totiž zakódováno něco archetypálního, něco, co je blízké i lidem, kteří jinak současné umění, zvláště pak abstraktně zaměřené, nevyhledávají. Především jsou však krásné.

Bastion Prague, Horská 1751/4, Praha 2
web

Galerie | 15/6/2022 - 15/10/2022
Barbora Chlastáková – V ráji šumavském

Výstava připravená speciálně pro nově zrekonstruované prostory zámku Vimperk představuje autorčiny nejnovější obrazy věnované tématům pomíjivosti, nestálosti a hledání lidskosti. Barbora Chlastáková je symbolicky vztahuje k šumavské krajině a k tomu, jak ji ve svých povídkách zachytil spisovatel Karel Klostermann. Ačkoliv její díla vznikala nezávisle na Klostermannově knize V ráji šumavském, zpětně aktualizuje prostřednictvím média malby základní významy této klasiky české literatury závěru 19. století a vede s ní napínavý dialog. Sleduje totiž podobná témata, v nichž se melodramatická krajina Šumavy se všemi svými barevnými proměnami, zvířecími i lidskými obyvateli a živly stává důležitým aktérem.

Galerie Zámek Vimperk
Zámek ve Vimperku,
web

Festivaly | 15/6/2022 - 30/9/2022
Festival m3 / Umění v prostoru: Mezi meziprostory

Šestý ročník Festivalu m3 / Umění v prostoru je letos poprvé rozprostřen na několika lokalitách – zaměřuje se na prostory nádražních budov, železničních tratí a jejich okolí. Kurátorky Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová oslovily 12 umělců, kteří pro festival vytvořili 10 uměleckých děl, prostřednictvím kterých jsou otevírána konkrétní zásadní témata: průzkum bezprostředně sousedících vágních terénů a možnosti jejich urbanistické integrace, charakter vztahu města a investorů při využití svobodných zón tzv. městské divočiny, poezie možnosti ocitnout se mezi prostory a mezi časy – MEZI MEZIPROSTORY, reflexe vjemů vizuálních a zvukových, problematika modernizace nádražních budov či jejich smysluplná konverze nebo například otázka ekonomičnosti železniční dopravy a možnosti jejího velkorysejšího zakomponování do struktury MHD.

Vlaková nádraží: Vršovice / Libeň / Modřany / Braník / Řeporyje / Masarykovo / Veleslavín / Kladno / Zličín
web

Galerie | 16/6/2022 - 15/7/2022
Aleš Veselý: Kosmické vztahy

Otevřeno út-pá 13-18h, Tvorba Aleše Veselého (1935–2015) zaujímá v kontextu českého umění výjimečné postavení především díky jeho schopnosti spojovat v monumentálních formách ty nezákladnější otázky po prapodstatě jevů a událostí s bytostně niterným prožitkem. Zkoumá zákonitosti přírodních sil a latentní projevy energie mezi jednotlivými elementy a vtahuje člověka do vesmírného koloběhu s jeho univerzálně platnými principy. Ke klíčovým obdobím, které vedly k Veselého pouštním a krajinným projektům, patřil stipendijní pobyt v USA v polovině 80. let. V té době se završila Veselého série monumentálních expresivních „kresbo-maleb,“ které tvoří jádro výstavy.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 18/6/2022 - 14/8/2022
WALLZ no.3 - doprovodná výstava

Doprovodná výstava ateliérové tvorby umělců, kteří se zúčastnili letošního festivalu WALLZ no.3, představuje další polohu street artu v evropě a ve světě.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Kamila Richter Bielická a Michael Bielický - Ultima Culpa

Výstava přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí výstavy bude prezentován i průkopník nových médií Michael Bielický, který společně s Kamilou tvoří jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními formami.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Otto Plachta - MEZIZEM

Výstava malíře Otto Plachta představí nové malby vzniklé na cestách mezi Prahou a peruánskou rezidencí umělce v Pucallpě. Malíř čerpá inspiraci z obou prostředí a pracuje kombinací grafických technik s malbou přírodními pigmenty a barvami, které si sám vyrábí na základě tradičních receptur indiánského kmene Shipibo.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Ondřej Vicena, brýlařské studio Optiqa - PINK BRÝLE

Výstava Ondřej Vicena (*1988) je český umělec a absolvent ateliéru nových médií I na Akademii výtvarných umění v Praze. Působí jednak ve sféře užitého umění především díky své kolekci luxusních brýlí Optiqa, jednak ve volném umění, kde je známý pro své citlivé instalace. Výstavou PINK brýle reflektuje pojem klam a dezinformace.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 2/10/2022
výstava faksimile Kutnohorské iluminace

GASK vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii Kutnohorské iluminace – faksimile – vytvořenou barvami a ma-lířskými technikami používanými v době jejího vzniku na původním materiálu – pergamenu.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 23/10/2022
Svatopluk Klimeš - Fénix

Svatopluk Klimeš (nar. 1944), malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a vysokoškolský pedagog, představí v GASK svou výstavu Fénix. Ve svých dílech pracuje zejména s popelem a ohněm. Expozice bude zaměřena na tematiku místa v historii českých dějin a Kutnou Horu. Součástí vernisáže 18. 6. bude také autorova performance v exteriéru galerie.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Festivaly | 21/6/2022 - 2/7/2022
Festival ARENA Divadla bratří Formanů

Festival ARENA založený Divadlem bratří Formanů je přehlídkou divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Jeho součástí jsou představení vzniklá v produkci bratří Formanů, stejně jako představení kumštýřů, artistů a jiných umělců, které Petr a Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě. Pátý ročník festivalu přivítá návštěvníky opět na zrekonstruované Smíchovské náplavce. Představení se budou odehrávat ve stanech či pod širým nebem v parku na Hořejším nábřeží, na náplavce i na divadelní lodi Tajemství. Ta bude jako každý rok kotvit přímo u náplavky a již tradičně poskytne prostor nejen pro vystoupení (letos Bonaventure Gacon se svým „Par le Boudu“), ale i pro hudební program či odpočinek s dobrým jídlem a pitím a s výhledem na krásy Prahy. Přímo na náplavce přistane vesmírná loď kosmonauta Juriho a v parku se objeví stany divadelních souborů Rasposo či Cirkusu Ronaldo. Oba do Prahy přivezou zatím u nás neviděné cirkusové novinky. Nechybí ani vystoupení na čerstvém vzduchu v podání souboru Les P’tits Bras v prostoru parku. Během festivalu můžete také navštívit umělecké dílny a další atrakce pro malé i velké. I letos je vstup do areálu festivalu zdarma!

Festivaly | 21/6/2022 - 30/9/2022
Landscape festival Praha 2022

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2022 PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ Letní Landscape festival opět představí umělecko-architektonické intervence a díla renomovaných tvůrců i studentů. Interpretace jejich zásahů do vybraných lokalit nabídne nové čtení vztahů ve významných infrastrukturních uzlech Prahy. Festival se totiž vrací na nádraží, tedy tam, kde se mu podařilo v roce 2014 zahájit odborný diskurz mezi politiky, investory, urbanisty, architekty, designéry, umělci a širokou veřejností. Tentokrát se zaměří na čtyři dopravní brownfieldy Prahy: Smíchovské nádraží, okolí Florence, Palmovku a Nákladové nádraží Žižkov. S ideou věnovat se společně nádražní tematice jsme byli osloveni spřízněným Festivalem m3/umění v prostoru, zaměřit se na dopravní rozvojové lokality nám doporučil Jiří Sulženko, ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 21/6/2022 - 11/9/2022
Javier Téllez: La Passion de Jeanne d'Arc

kurátorky: Eva B. Riebová, Tereza Jindrová

Galerie Kostka (MeetFactory)
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 21/6/2022 - 11/9/2022
Ať zaslechnu tvé stopy / Let Me Hear Your Footprints

Výstava Ať zaslechnu tvé stopy se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, toho a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. Vystavená díla tuto zkušenost tematizují a pocházejí od umělkyň a umělců, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnými osobami blízce spolupracují. Zastoupené jsou autorky a autoři s neurodiverzním myšlením, nevidomí či slabozrací jedinci či umělci a umělkyně s pohybovým omezením. Výstava chce jejich zkušenost nejen přiblížit druhým, ale také ji emancipovat vůči ableistické ideologii, která v naší společnosti převládá.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 22/6/2022 - 7/8/2022
František Matoušek: Džíny, nůžky a sprej

Trafo Gallery připravuje samostatnou výstavu malíře Františka Matouška, jenž se od ostatních umělců výrazně odlišuje originální technologií drhání džínoviny, která mu nahrazuje malířské plátno. Výstava představuje Matouškovu krajinářskou tvorbu v plenéru i novou sérii portrétů.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 24/6/2022 - 23/7/2022
Annemari Vardanyan: I‘m Here

Výstava absolventky Akademie výtvarných umění v Praze, která ve své figurativní tvorbě problematizuje odlišné civilizační tradice i vyrovnávání se s arménským původem.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Festivaly | 24/6/2022 - 1/7/2022
REGIONY Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové

REGIONY Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové (dříve festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program) patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Díky dlouholeté tradici, bohaté historii a renomé pořadatelů, kterými jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kontrapunkt, z. ú., jej lze bezesporu označit za zcela klíčový v rámci celé české divadelní festivalové tradice. Genius loci historického centra města Hradce Králové přispívá k neopakovatelné atmosféře festivalu, který se svým charakterem blíží divadelnímu festivalu v Avignonu.

Hradec Králové/více lokalit
web

Galerie | 24/6/2022 - 28/8/2022
Uložit jako

Výstava Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní mapuje tvůrčí úsilí studentek a studentů oboru grafický design napříč ročníky a oborovými zaměřeními. Na první pohled bezbřehé obsahové a formální rozkročení jednotlivých prací, od tradičních řemeslných technik až po 3D grafiku, má ve finále společného jmenovatele – digitální tisk.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Festivaly | 25/6/2022 - 30/6/2022
NODO - Dny Nové opery Ostrava

Bienále NODO / Dny nové opery Ostrava – jedinečná kontinuální přehlídka nové opery v České republice – nabídne letos v obou operních domech Národního divadla moravskoslezského, na krytém náměstí Trojhalí Karolina a lyžařské sjezdovce v Palkovicích operní díla a vokální performance osmi skladatelů: Luigiho Nona, Salvatora Sciarrina, Petra Kotíka, Matouše Hejla, Miroslava Tótha, Judith Berkson, Jamese Laytona a Lucie Páchové. Účinkují sóloví pěvci a dirigenti z Evropy a USA, inscenační týmy z Polska, Německa, Slovenska i od nás; sbor Canticum Ostrava Jurije Galatenka a orchestry Ostravská banda a ONO / Ostrava New Orchestra. Deset let od svého založení demonstruje festival NODO sílu uměleckého projevu soudobé opery. Za nárůstem publika, hlavně ze strany mladé generace, stojí díla, která si kladou otázky po smyslu naší existence v 21. století a která jsou také součástí festivalového programu.

Národní divadlo moravskoslezské, Trojhalí Karolína, sjezdovka Palkovice - Ostrava
web

Ostatní | 27/6/2022 - 29/6/2022
Sympozium Pole v množném čísle

Vědecké sympozium k výstavě Pole v množném čísle představí přednášky z celé škály oborů na téma digitálních a morfických polí a mycelia. Příspěvky na něm přednesou například sociální antropoložka Eva Šlesingerová, filozof Lukáš Likavčan, mikrobiolog Jiří Gabriel, profesor psychiatrie Jiří Horáček a mnoho dalších. Ve všechny dny od 14 do 22 hodin.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 29/6/2022 - 30/6/2022
Česká stopa | Výstava

13:00 - 16:00 Americké centrum vás zve na vernisáž výstavy současných malířů Marcely Kourkové, Rogera Bohuslava a Jana Eipella. Marcela Kourková se sice narodila a vystudovala v Československu, ale v roce 1986 emigrovala do USA, kde žije a maluje dodnes. Spolu s jejími obrazy si budete moci prohlédnout také práce dalšího amerického současného malíře Rogera Bohuslava a současného českého výtvarníka Jana Eipella. Na zdech Amerického centra si budete všechny obrazy moci prohlédnout do 5. srpna.

Americké centrum
Tržiště 13 (1. patro), Praha 1
web

Filmy | 29/6/2022
Edison Filmhub

14:00 Kde je Anne Franková (EN), 16:30 SIbyl, 19:00 Šepoty a výkřiky, 21:00 Film roku

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 29/6/2022
KINO PILOTŮ

15:00 Náměsíčníci, 15:10 Céčko: Tajemství staré bambitky, 15:30 Ježek Sonic 2, 16:50 Rakeťák, 17:10 Céčko: Mimořádná událost, 19:00 Top Gun: Maverick, 19:10 Céčko: Dva světy, 19:20 Prezidentka, 21:10 Céčko: Nosoroh, 21:20 Kdyby radši hořelo, 21:30 Film roku

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Koncerty | 29/6/2022
Jazz Dock

21:00 JAZZBIT/Mladí ladí jazz 2022 (jazz)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Tančírny | 29/6/2022
Chep

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 29/6/2022
Losers Cirque Company: NEBESA

19h

Divadlo BRAVO!
Branická 411/63, Praha 4-Braník
web

Ostatní | 29/6/2022
Storytelling u ohně

21:00 Zapalme oheň, nechme se ukonejšit jeho plameny a zaposlouchejme se do magických, hravých, děsivých i pohádkových příběhů z tvorby profesionálních vypravěčů a vypravěček ze spolku story-telling.cz. Vydejte se s námi na cestu znovuobjevení hluboce zakořeněné tradice vyprávění a probuzení vlastní fantazie.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Tančírny | 29/6/2022
MADNESSDAYS

22:00 Dance Club: MADNESSDAYS DJs mapk & Maleg

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 29/6/2022
Navždy spolu!

19:00 Zapojení pražských seniorů bez jakékoli předchozí zkušenosti s profesionální tvorbou souboru fyzického divadla

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 29/6/2022
ZENGA –⁠ japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an

Vůbec poprvé si tak můžete prohlédnout část unikátní sbírky japonské zenové malby a kaligrafie „Z žabí chýše“, kterou galerii v roce 2019 daroval nizozemský umělec a sběratel Felix Hess. Vystavené malby a kaligrafie pochází ze 17. až 20. století. Přijďte uniknout všednímu ruchu za zvuků flétny šakuhači, vodopádu a žabího kvákání a především v přítomnosti jedinečných zenových obrazů.

Národní Galerie Praha: Salmovský palác
web

Tančírny | 29/6/2022
Swingový středek

18:00 Swingové středky, to jsou pravidelné tančírny. Obvykle na reprodukovanou hudbu, ze začátku pouštíme pomalejší skladby vhodné na lindy hop, později se na playlistu vyskytují i rychlejší skladby na zatančení si tanců jako charleston, shag, balboa či boogie.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Filmy | 29/6/2022
Mára jde do nebe

19:30 Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a světové horolezce současnosti. Na ty nejvyšší hory těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným alpským stylem. Jeho extrémní přístup k horám i životu mu přináší úspěchy a také problémy. Film Mára jde do nebe sleduje jeho pět pokusů o prvovýstup na náročnou horu Gašerbrum I v pákistánském pohoří Karákóram. Dívá se na ně očima Máry Holečka a zároveň očima lidí okolo něj, očima lidí, kteří čekají, zda se vrátí. Úspěšná totiž byla až pátá expedice a film sleduje i ty nepovedené a dokonce ty tragické. Během nich přišel díky omrzlinám o několik článků prstů na noze a také o kamaráda a spolulezce, jenž přímo před ním spadl z výšky tisíce metrů. Na pěti pokusech zdolat Gašerbrum I se tak ukazuje Holečkova schopnost řešit problémy i jeho pozitivní přístup k životu. Díky němu pak dokáže překonat věci, které by ostatní lidé překonávali jen stěží. Režisérka Markéta Ekrt Válková ukazuje sílu i krásu hor, jejich nebezpečí a vůli, kterou musíte pro jejich zdolání mít. Stejně jako Marka samotného, jeho osobní život, komplikovanou povahu a dopad nebezpečných expedic na všechno okolo něj. Snímek ho představí očima druhých a nebojí se jít slavnému horolezci pod kůži. Na horách je Mára Holeček doma, cesta do sebe samotného vyžaduje mnohem větší odvahu a s filmem ji podstupuje poprvé.

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Divadlo | 29/6/2022
Kniha džunglí

19:00 Divadlo bratří Formanů, DEKKADANCERS a Česká filharmonie společně připravili hudebně-taneční adaptaci Knihy džunglí.

Azyl78
Výstaviště, Praha 7-Bubeneč
web

Koncerty | 29/6/2022
Dave & Honza, Rare Footage

19:30 Folk, blues a netradiční akustické písně

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web

Galerie | 29/6/2022
Vernisáž výstavy žáků a přátel KUBU DESIGN

18:00 výstava žáků KUBU design

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Filmy | 29/6/2022
KINO DLABAČOV

16:00/KINO SENIOR – Pes (komedie), 18:00/NOVINKA – Všechno nejlepší, Chiaro! (nové drama), 20:15/NOVINKA – ČESKÝ FILM – Prezidentka (nový romantický film)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Filmy | 29/6/2022
Letní kino: Utéct

21h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Filmy | 29/6/2022
Letní kino Gabriel Loci

21:15 South Park: Peklo na Zemi

Letní kino Gabriel Loci
web

Koncerty | 29/6/2022
Jerry Cantrell / US

20h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Divadlo | 29/6/2022
LESJA UKRAJINKA T-ART: NA POLI KRVE

19:30 Zabij, podřízni, utop, prodej, ale bez polibků.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Filmy | 29/6/2022
LETNÍ KINO ZEĎ

21:30 Belle

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Divadlo | 29/6/2022
Ceren Oran & The Moving Borders: The Urge

18:00 Pohybové představení Urge Grows vycházející z konceptu choreografky Ceren Oran se v přeneseném slova smyslu snaží z domovních zdí udělat taneční sál. Čerpá inspiraci z frustrujícího zážitku rok a půl trvající pandemie a odloučení a transformuje jej v radostný a energetický prožitek, zcela záměrně zasazený do veřejného prostoru.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Filmy | 29/6/2022
KINO 35

18:30 Všechno nejlepší, Chiaro!

Kino 35 ve Francouzském Institutu
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 29/6/2022
Mistr a Markétka

19h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 29/6/2022
TOMÁŠ KLUS

19:30 Do Prahy se po dvou letech vrací projekt Klusymfonie, v němž se písničkář Tomáš Klus spojil s kapelou Cílová skupina a symfonickým tělesem. Před jeho prvním provedením se Tomáš svěřil: „Honza Lstibůrek se chopil přešívání kabátů mých zpovědí pro symfonický orchestr. Když mi poslal první a varoval mě, že ‚to zní v midi směšně‘, zavřel jsem se po prvním poslechu o samotě a brečel. Brečel jsem překvapením, radostí, pokorou, vděčností a těšením se.“ Nejedná se totiž o aranže ledasjaké, jsou hráčsky náročné, plné sólových vstupů z orchestru, dokonale podtrhující emoce a náladu jednotlivých písní. Nyní si je vyslechneme v elegantních kulisách Smetanovy síně, kde nás může naplno zasáhnout pozitivní energie, pokora a něha, která z Tomáše Kluse při koncertech proudí.

Obecní dům, Smetanova síň
web

Ostatní | 29/6/2022
S Lucií Němečkovou o dramatičkách subsaharské Afriky

17:00 Přijďte si poslechnout poutavou přednášku ředitelky festivalu Tvůrčí Afrika Lucie Němečkové. Poodhalí divadelní svět frankofonní subsaharské Afriky, a v centru dění budou stát ženy – dramatičky.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 29/6/2022
Workshop párové akrobacie

17h

Divadlo BRAVO!
Branická 411/63, Praha 4-Braník
web

Tančírny | 29/6/2022
DNB Wednight + DNB Quiz

Vyvrcholení letošního ročníku ligy DNB Quizu spojené s pravidelnou středeční akcí DNB Wednight. Za mixem se představí zástupci jednotlivých soutěžních týmů.

Storm Club
Tachovské nám. 290/5, Praha 3-Žižkov
web

Ostatní | 29/6/2022
Hostina! | křest 117. čísla Revue prostor

18:30 Zveme na hostinu! Nové číslo revue Prostor je zde a s ním i očekávaný křest. Těšte se na uvedení čísla, literaturu, symfonický orchestr a dokonce i jídlo!

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web
reklama