Článek Rozhovor Soutěž

JOSEF MÁNES: ČLOVĚK – UMĚLEC – LEGENDA V NÁRODNÍ GALERII PRAHA

Národní galerie Praha bude od 31. března hostit jednoho  z nejvýznamnějších českých umělců 19. století – Josefa Mánesa (1820–1871). Leitmotivem výstavy věnované tomuto umělci se stal tradovaný citát z jeho náčrtníku: „Lidé sní za nocí… já sním za dne“. Výstava dokumentuje i málo známou oblast Mánesovy tvorby a ukazuje, jak bylo jeho dílo ve své době výjimečné, a proto nepochopené. Poslední samostatná přehlídka Mánesovy tvorby se konala v roce 1971.

Výstava ve čtyřech pomyslných kapitolách představí stěžejní okruhy Mánesovy tvorby – portréty, krajinomalbu, ilustrace Rukopisu královédvorského a práce pro šlechtický rod Silva Tarouca 

či realizace pro spolky. Mánesova díla doplňují práce jeho českých současníků i zahraničních umělců, kteří tehdejší výtvarnou scénu ovlivňovali. Celkový kontext dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty, fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech, ke kterým došlo v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl.  

Cílem bylo také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů, které se s Mánesovým dílem pojí. „Kapitola výstavy nazvaná Život po životě – člověk versus legenda ukazuje přijetí Mánesovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. generace Národního divadla a v závěru 19. století jeho jméno přijal spolek sdružující umělce, kteří se obraceli k novým výtvarným směrům. Ve 20. století se pak ‚mánesovský mýtus‘ proměňoval od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu,“ přibližuje kurátorka Veronika Hulíková. 

Blížící se 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí Josefa Mánesa byly v roce 2017 pro Národní galerii Praha impulzem k zahájení badatelského výzkumu, na němž v letech 2019 až 2022 spolupracovala s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výsledky projektu, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR, prezentuje publikace Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871), vydaná v roce 2022 ve spolupráci obou institucí a nakladatelství Arbor vitae. Výstava Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda je logickým vyústěním celého projektu.  

Výstava zahrnuje více než 400 exponátů, které pocházejí ze sbírek Národní galerie Praha, 25 veřejných institucí i sbírek soukromých. Představí se mezi nimi například originál Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Prapor pražského Sokola z Národního muzea, dlouho nezvěstné obrazy Utonulý a Červené paraplíčko (V létě) ze soukromých sbírek, ale i originály Mánesových dopisů z Literárního archivu Památníku národního písemnictví a Moravské zemského archivu v Brně. 

U příležitosti výstavy vychází katalog a dvě publikace zaměřené na mladé publikum: Josef Mánes. Přítel a umělec a Mánes. Obrazy do kapsy. Pro návštěvníky je k dispozici kavárna a interaktivní zóna, pro děti je přímo na výstavě připravena stezka, kde si mohou prohlížet díla ve výši svých očí a vytvářet vlastní díla inspirovaná Mánesem. Výstava nabízí i bohatý doprovodný program: komentované prohlídky, přednášky i speciální akce jako výtvarné plenéry, čtení z dopisů Josefa Mánesa či procházky Prahou po Mánesových stopách. 

JOSEF MÁNES: ČLOVĚK – UMĚLEC – LEGENDA 

31/3–16/7 2023 

Valdštejnská jízdárna 

Kurátorský tým: Markéta Dlábková, Veronika Hulíková 

Restaurátorský průzkum: Václava Antušková, Hana Bilavčíková, Jana Dřevíkovská 

Architektonické řešení: Tomáš Svoboda 

Grafické řešení: Matěj Činčera, Jan Kloss 

Exponáty na výstavu laskavě zapůjčili: 

Akademie výtvarných umění v Praze – Archiv 

AUREA Numismatika 

Divadelní archiv Národního divadla 

European Arts Investments, s. r. o.  

Galerie výtvarného umění v Ostravě 

GASK – Galerie Středočeského kraje 

Gočárova galerie 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

Moravská galerie v Brně 

Moravský zemský archiv v Brně 

Muzeum hlavního města Prahy 

Muzeum a galerie v Prostějově

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Národní filmový archiv 

Národní muzeum 

Národní památkový ústav 

Národní technické muzeum 

Památník národního písemnictví 

Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum

Sbírky Pražského hradu 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Ústav dějin umění Akademie věd ČR 

Západočeská galerie v Plzni 

a soukromí majitelé 

Otevírací doba
úterý–neděle 10–18 h

Národní galerie Praha
Národní galerie Praha dětem
ngprague #ngprague

Rozhovor

12.4.2023 17:00

Ve středu 12. dubna si v 17 hodin budeme o výstavě povídat, naším hostem bude kurátorka výstavy Veronika Hulíková.

Soutěž

Ve čtvrtek 18.5. můžete soutěžit o 2 vstupenky na výstavu.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

 

 

Herní řád →
reklama
reklama
reklama