Článek Soutěž

FESTIVAL ITALSKÉHO FILMU MITTELCINEMAFEST 2022

MittelCinemaFest, středoevropský festival současné italské kinematografie, dospěl do svého 10.ročníku v České republice, který se zároveň koná v době oslav 100. výročí založení
Italského kulturního institutu v Praze, prvního sídla italské kulturní diplomacie ve světě. Při
této příležitosti bude mít filmový festival výjimečného hosta, mnohonásobně oceněného herce
Toniho Servilla, který se zúčastní slavnostního zahájení festivalu v pátek 2. prosince.
Jak zdůraznil ředitel Italského kulturního institutu v Praze Fabrizio Iurlano, filmy byly
vybrány se zvláštní pečlivostí, aby přehlídka nabídla co nejširší pohled na Itálii skrze filtr
nejlepší italské filmové produkce: „Čeká nás devět českých premiér, mezi nimiž nalezneme jak
díla známých režisérů, tak i debuty začínajících tvůrců, v nichž vedle mladých talentů hrají i
světoznámé herečky a herci, nechybí téma konfliktu mezi generacemi, zájmovými skupinami,
jednotlivci, nejnovější italská literatura, svědectví představitele naší doby, papeže Františka,
citlivé otázky životního prostředí a také pocta dvěma legendárním umělcům Enniu
Morriconemu a Eduardu Scarpettovi.“
Velvyslanec Itálie Mauro Marsili zdůraznil důležité synergie, které odjakživa charakterizují
MittelCinemaFest: „Úspěch a prestiž festivalu jsou zásluhou práce a úsilí všech aktérů Sistema
Italia působících v České republice, plodné spolupráce s Cinecittà a kinem Lucerna a podpory
hlavního města Prahy a řady italských společností působících v této zemi. Všem organizacím a
jednotlivcům, kteří umožňují realizaci festivalu, srdečně děkuji.“
Jak již bylo zmíněno, festival bude zahájen v secesním sále pražského kina Lucerna v pátek 2.
prosince v 18:30 filmem Qui rido io (Tady se směju já) režiséra Maria Martoneho, dále jsou na
programu 3. prosince v 18:30 Siccità (Sucho) Paola Virzìho a ve 20:30 Nostalgia (Nostalgie)
Maria Martoneho, v neděli 4. prosince v 16:30 In viaggio (Na cestě) Gianfranca Rosiho,
v 18:30 Calcinculo (Kopance) Chiary Bellosi a ve 20:30 snímek Gianniho Amelia Il signore
delle formiche (Pán mravenců). V pondělí 5. prosince jsou naplánovány dvě projekce: Delta
od Michele Vannucciho v 18:30 a Primadonna (První žena) od Marty Saviny ve 20:30. Ve
středu 6. prosince v 19:30 přijde na řadu koncert Omaggio a Morricone (Pocta Morriconemu)
v podání souboru Czech virtuosi spolu se sopranistkou Věrou Talerko pod vedením maestra
Waltera Attanasiho; pocta velkému italskému skladateli, dirigentovi a aranžérovi bude
pokračovat ve středu 7. prosince v 17:45 obohacením programu v podobě dokumentu Ennio,
který natočil Giuseppe Tornatore, a ve 20:30 druhou projekcí filmu Qui rido io. Pomyslná
závěrečná opona festivalu se spustí ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 s projekcí filmu Il colibrì
(Kolibřík) Francesky Archibugi na motivy slavného stejnojmenného románu Sandra
Veronesiho.
Filmy budou promítány v původním jazyce s českými a anglickými titulky, vstupenky bude
možné zakoupit online nebo na pokladně pražského kina Lucerna. Pořádá Velvyslanectví Itálie
v Praze, Italský kulturní institut, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, Cinecittà a kino
Lucerna za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Italia Arte Fest, a společností Ferrero a
Segafredo Zanetti; mediální partneři: La Pagina, Progetto Repubblica Ceca, Cafè Boheme,
Radio 1, CSFD – Česko-Slovenská filmová databáze, Echo 24 a expats.cz. Více informací
najdete na webových stránkách festivalu (www.mittelcinemafest.cz) nebo na domovské stránce
Italského kulturního institutu v Praze (https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/).
Desátý ročník MittelCinemaFestu je součástí oslav stého výročí založení Italského kulturního
institutu v Praze a kampaně nation branding BeIT, pro niž je Česká republika jednou z cílových
zemí určených italským Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce

Soutěž

V pondělí 28.11. můžete soutěžit o VIP Pass pro dvě osoby a další dárky od partnerů festivalu.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama