Události v Rock Café

TAKOVÉ BYLY – příběhy pozoruhodných českých žen narozených v 19. století „Všechny ženy z tohoto cyklu byly neohrožené amazonky, jejichž osudy se často vzájemně propojova-ly. Svou neskonalou vůlí dokázaly takřka nemožné a ostatním ženám vydobyly to, co se dnes může jevit zcela přirozené, běžné a samozřejmé – právo na vzdělání, výběr a volbu povolání i […]

reklama
reklama
reklama