Události v Galerie hl. města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO

Výstava shrne všechny důležité přístupy dosavadní tvorby Jitky Svobodové a naznačí výcho-diska směrem k té budoucí. Tedy svět existujících předmětů (stoly a židle, stromy), jevů (na-příklad pohybujících se záclon) včetně tak důležitých témat, jako jsou stromy zobrazené v nejrůznějších médiích. V rámci výstavního projektu bude představen výběr z tvorby Jitky Svobodové, ucelené série i tematické […]

reklama
reklama
reklama