Staletím navzdory


Detaily události


Ve sbírkách Oblastní galerie Liberec se nachází několik velmi cenných dřevěných soch z různých historických období, které představuje kurátorka výstavy Michaela Kubišová ve zcela novém hávu – pod erudovanýma restaurátorskýma rukama se podařilo navzdory času i dalším zkázonosným elementům znovuoživit tyto artefakty, převážně sakrální ikonografie. V průběhu uplynulého desetiletí zrestaurované dřevěné sochy představují i pohled na samotný restaurátorský postup každého z odborníků.

reklama
reklama
reklama