Šárka Koudelová – Soft Amor


Detaily události


O jednotě a množině, o lásce a strachu. O bezpečí. O kontrole, o volnosti, o svobodě řádu. O vlasech, o vláknech která nás ovíjí a nepustí. O světě venku v okně. O zdech bez oken. O radosti a hrozícím konci.

reklama
reklama
reklama