Ať zaslechnu tvé stopy / Let Me Hear Your Footprints


Detaily události


Výstava Ať zaslechnu tvé stopy se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, toho a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. Vystavená díla tuto zkušenost tematizují a pocházejí od umělkyň a umělců, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnými osobami blízce spolupracují. Zastoupené jsou autorky a autoři s neurodiverzním myšlením, nevidomí či slabozrací jedinci či umělci a umělkyně s pohybovým omezením. Výstava chce jejich zkušenost nejen přiblížit druhým, ale také ji emancipovat vůči ableistické ideologii, která v naší společnosti převládá.

reklama
reklama
reklama