Článek Rozhovor

VÝSLEDKY – BIG BROTHER AWARDS ZA ROK 2022

Výsledky osmnáctého ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards) – anticen pro největší slídily pořádaných nevládní organizací Iuridicum Remedium byly vyhlášeny ve čtvrtek 23. března v Praze. Devítičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků či novinářů vybírala vítěze nominací zaslaných širokou veřejností. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali společnost Microsoft a Seznam, 9. senát Nejvyššího správního soudu nebo ministr Marian Jurečka. Pozitivní cena pak putuje ke spolku NoLog.

Dlouhodobý slídil
Vítěz: Microsoft za dlouhodobý netransparentní masivní sběr uživatelských dat (celé odůvodnění + reakce Microsoftu, která se objevila na Zive.cz)

Cenu pro Dlouhodobého slídila získala společnost Microsoft za dlouhodobý netransparentní sběr uživatelských dat. Porota zejména „ocenila“ přístup společnosti Microsoft ke sběru osobních údajů o uživatelích jejich produktů v souvislosti s online školní výukou. Jak vyplynulo z v roce 2022 zveřejněných závěru technické analýzy zpracované jedním z německých úřadů pro ochranu osobních údajů, tak společnost Microsoft velmi netransparentně shromažďuje údaje o žácích i učitelích včetně obsahů e-mailů, dokumentů nebo prezentací a tyto údaje pak v rozporu s legislativou upravující ochranu osobních údajů předává do USA.

V souvislosti s udělením ceny pak porota zmínila také trend v některých evropských zemích jako je Německu, Francie nebo Nizozemí, kde postupně dochází k dílčím zákazům produktů společnosti Microsoft nebo společnosti Google, která má obdobné problémy. „Naopak v případě České republiky dává Ministerstvo školství od problémů těchto společností ruce pryč s tím, že ochrana soukromí žáků je plně v kompetenci škol. Ty ovšem nemají dostatečné odborné kapacity, aby problém efektivně řešili. Uživatelé produktů Microsoftu pak nemají žádnou možnost se jejich užívání bránit, pokud se škola rozhodne je užívat. Politici přitom se společnostmi jako Microsoft a Google často nekriticky spolupracují a otevírají jejich produktům dveře do škol i úřadů,“ uvedl k udělení ceny Jan Vobořil z pořádající organizace IuRe.

Firemní slídil
Vítěz: Seznam.cz za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů (celé odůvodnění + reakce Seznamu)

Cenu pro Firemního slídila získala společnost Seznam.cz za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů. Zde se porota konkrétně zaměřila na problematické nastavení odhlašování z účtu u Seznamu. Tlačítko „Odhlásit se“ totiž uživatele fakticky neodhlásí, dál jsou shromažďovány jeho osobní údaje, které jsou využívány třeba k personalizované reklamě. Aby tomuto uživatel zabránil, musí zmáčknout tlačítko „Zapomenout uživatele“. Ačkoli o tomto nastavení se lze v podmínkách užívání služeb u Seznamu dočíst, tak přesto toto nastavení považujeme za matoucí pro běžné uživatele, kteří obvykle nečtou podmínky služeb a obvykle očekávají, že odhlášení z účtu znamená skutečné odhlášení a nikoli nějaký odhlašovací kompromis.

„Nastavení Seznamu považujeme za příklad takzvaného temného vzorce, tedy záměrného matení uživatelů, které vede k efektivnějšímu sběru jejich osobních údajů, kterými prosluly velké technologické společnosti jako Google či Facebook. Stačilo by přitom málo, aby Seznam přímo u konkrétního tlačítka automaticky zobrazil informaci, co odhlášení fakticky znamená a jak se lze odhlásit doopravdy. Tak by se tato informace dostala i k těm, které vůbec nenapadlo, že by odhlášení mohlo znamenat něco jiného. Bohužel z reakce, která nám na udělení ceny od Seznamu dostalo, se nezdá, že bychom se toho v dohledné době dočkali,“ uvedl Jan Vobořil.

Úřední slídil
Vítěz: Nejvyšší správní soud (9. senát) za připuštění finančních úřadu k datům ze silničních kamer (celé odůvodnění + reakce předsedy NSS, který přišel cenu převzít)

Cenu pro Úředního slídila získal Nejvyšší správní soud, konkrétně jeho 9. senát za připuštění finančních úřadů k datům z policejních kamer na silnicích. V červenci totiž NSS rozhodl (rozhodnutí sp. zn. 9 Afs 147/2020-34) o tom, že finanční úřad je oprávněn požadovat fotografie aut a řidičů včetně záznamů o jejich průjezdech, které jsou automatizovaně pořizovány a uchovávány v systému Automatická kontrola vozidel.

Porota cenu udělila zejména za to, že se senát NSS vůbec nevěnoval otázce oprávněnosti existence celého systému Automatické kontroly vozidel. „Stovky kamer každý den fotí napříč republikou projíždějící auta a řidiče, kteří se ničeho nedopustili, a ukládají tyto záznamy spolu s automaticky rozpoznanou SPZ v databázi. Vše se děje pouze na základě velmi obecného oprávnění policie monitorovat veřejný prostor. Za Automatickou kontrolu vozidel jsme policii udělili anticenu už v roce 2015. Mrzí nás, že databáze stále funguje a nyní navíc s posvěcením Nejvyššího správního soudu, který se v tomto rozhodnutí zcela vyhnul posouzení toho, jestli vůbec je policie oprávněna takovou databázi bez jednoznačného zákonného zmocnění provozovat,“ uvedl Vobořil.

Výrok Velkého bratra
Vítěz: Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí (celé odůvodnění + reakce M. Jurečky)

V další kategorii Výrok Velkého bratra získal ocenění ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka za výrok: „Úřednice pak tomu člověku může říct ‚Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo‘,“

Výrok pochází z článku zveřejněném serverem iDnes.cz, „Za neomluvené hodiny zkrácení dávek. Jurečka chce propojit školy a úřad práce“. Článek popisuje nápad ministra Jurečky na zautomatizování odebírání dávek v návaznosti na školní absenci dětí a neplacení pokut. Dle poroty výrok prezentuje technokratický přístup k administraci sociálních dávek, podle nějž by něco tak citlivého jako je odebírání sociálních dávek mělo být fakticky delegováno na automatické rozhodování bez jasně definované odpovědnosti. Úředníkovi by pak pouze stačilo odkázat se na systém, který by fakticky rozhodoval za něj.

„Varováním by zde měl být nedávný příklad z Nizozemí, kde desetiletá administrace sociálních dávek byla svěřena umělé inteligenci, což vedlo k tisícům případů nesprávných rozhodnutí založených na diskriminačních předsudcích produkovaných neosobním systémem, proti němuž byla jen obtížná obrana,“ uvedl Vobořil.

Pozitivní cena
Vítěz: NoLog za poskytování bezplatných služeb umožňujících elektronicky bezpečně komunikovat bez nutnosti platit za to osobními údaji (celé odůvodnění)

Pozitivní cenu za ochranu soukromí si odnesl spolek NoLog, který je provozovatelem řady šifrovaných a k soukromí přátelských aplikací a nástrojů, které dává k dispozici všem. Nabízí tak funkční alternativu produktům technologických gigantů. Využívání jím poskytovaných služeb je přitom nejen bezplatné, ale zároveň není spojeno s nutností poskytovat osobní údaje. Služby, které jsou financovány z dobrovolných příspěvků, jsou naopak nastaveny tak, aby v maximální možné míře chránily svobodu sdílení informací a soukromí uživatelů služeb. Zástupci spolku, kteří si ocenění převzali, popsali důvody, proč se pro poskytování služeb rozhodli. Reagovali tak na kauzy se zneužitím osobních údajů jak ze strany bezpečnostních složek, tak velkých technologických firem. Důvody, které vedly ke spuštění služeb NoLogu v roce 2018 trvají i dnes. Konkrétně byla zmíněna snaha Evropské unie zavést tzv. Chat Control, tedy automatické prohledávání veškeré elektronické komunikace s cílem identifikovat materiály s dětskou pornografií.

Složení poroty Big Brother Awards 2022
Jan Cibulka – datový novinář, Český rozhlas
Eduarda Hekšová – ředitelka spotřebitelské organizace dTest
Oldřich Kužílek – poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost
Ján Matejka – ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, člen rozkladové komise ÚOOÚ
Pavel Růžička – expert na IT bezpečnost
Jan Vobořil – advokát a výkonný ředitel IuRe
Václav Vlk – advokát a předseda Českého helsinského výboru
Klára Votavová – publicistka a výzkumná pracovnice, Europeum
Jan Žabka– redaktor, HlídacíPes.org

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Rozhovor

21.3.2023 17:00

O Cenách velkého bratra za rok 2022 si na Radiu 1 budeme povídat s Janem Vobořilem, ředitelem pořádající organizace Iuridicum Remedium.

reklama
reklama
reklama