104. NAROZENINY CHAPEAU ROUGE ANEB OKTOBERFEST

104. narozeniny oslavíme ve velkém stylu! Na všech čtyřech barech, ve všech třech patrech i na našich čtyřech pódiích se těšte na speciální dekorace, performance, kapely, MCs a DJs ❤ I letos bude, stejně jako každý rok, vstup zdarma!

TUPLÁKY A LEDERHOSEN BUDOU!

vystoupí:

Mutanti Hledaj Východisko

K not K (RO)

Trio Romano

—–djs—–

AGENT! (DE)

Tomas Tesla

Gadjo.cz

TRASH GANG djs:

Ian.C (tdt)

Ravn (tdt)

Cyper Sound

Johnny Caress

https://www.chapeaurouge.cz/program/vse/10-2023/#dnes

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ VE VELETRŽNÍM PALÁCI

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ (22/9 2023 ⁠–⁠ 7/1 2024)    

Ve velkorysém rozsahu a zcela novém kontextu, navíc dosud málo známá díla, představí nová výstava Akvarel mezi Prahou a Vídní. Práce českých a rakouských mistrů nabídnou nevšední estetický, až poetický zážitek. Ale také zajímavý dialog v rámci středoevropského prostoru 19. století a hlubší poznání akvarelu, klíčového výtvarného média své doby.

 Výtvarnou techniku založenou na práci s vodou ředitelnými barvami charakterizují na jedné straně lehkost, barevnost a světelnost, na druhé suverenita a virtuozita. Největšího rozkvětu dosáhl akvarel právě v prezentovaném 19. století, kdy se uplatnil v zobrazení vedut a krajin, v drobném portrétu i v pohledech do interiérů. Jednalo se o techniku neobyčejně univerzální, kterou používali všichni výtvarní umělci. Akvarel se také významně podílel na interakci mezi jednotlivými médii, která se vzájemně ovlivňovala a doplňovala – grafikou, malbou, architekturou i fotografií. „Prostřednictvím fenoménu akvarelové malby výstava odhaluje, že umění 19. století bylo mnohem dynamičtějším vizuálním světem než jak si ho dnes běžný divák představuje,“ popisuje zásadní rozměr výstavy její autor, Petr Šámal.  

Akvarel mezi Prahou a Vídní mapuje rozvoj techniky a jejích projevů v obou městech a v českých zemích. Vídeň byla centrem jak mocnářství,tak akvarelu. Výstava zachycuje, že mezi oběma středoevropskými metropolemi tehdy docházelo k čilé umělecké výměně.. Díla rakouských akvarelistů Franze a Rudolfa Altových, Thomase Endera či Josefa Kriehubera jsou představena spolu s pracemi českých malířů Vincence Morstadta, Bedřicha Havránka, Jana Novopackého a Antonína Mánesa. Stranou nezůstanou ani ženy umělkyně – Louisa Berková nebo Amálie Mánesová, pro něž se stal akvarel hlavním vyjadřovacím prostředkem. Vystavené práce pocházejí převážně ze sbírek NGP, doplňují je zápůjčky z vídeňské Albertiny a dalších muzeí, galerií a soukromých sbírek.  

Projekt poutavým a přitom zcela srozumitelným způsobem přibližuje umění 19. století a seznamuje diváky s tématem, které dosud nebylo jako celek prezentováno. Dokládá, že obliba akvarelu trvala po celé 19. století, kdy se tato technika uplatnila v kompletní škále výrazového projevu. „Na akvarelech můžeme obdivovat nejen virtuózní ovládnutí detailu, ale překvapivě také uvolněné pojetí akvarelových skic blížící se modernímu umění,“ doplňuje kurátorka výstavy Petra Kolářová. 

Po dobu trvání výstavy připravila NGP opět sérii přednášek historiků umění. Budou zaměřeny na ženy – umělkyně, šlechtické diletanty, vztah fotografie k akvarelu či na motiv mraků ve vizuálním umění. Technice akvarelu v praxi se věnuje výtvarný kurz s umělcem Ondřejem Malečkem. Vše doplňuje obsáhlý obrazový katalog v české a anglické jazykové verzi.

Autor výstavy: Petr Šámal 

Kurátorka: Petra Kolářová

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ (22/9 2023 ⁠–⁠ 7/1 2024)    

Národní galerie Praha – Veletržní palác

https://www.ngprague.cz/udalost/3600/akvarel-mezi-prahou-a-vidni

ŠVANDOVO DIVADLO UVEDE TRÓJANKY

PŮVODNÍ ČESKOU HRU INSPIROVANOU ANTICKOU PŘEDLOHOU NASTUDOVALY UKRAJINSKÉ DIVADELNICE

Inscenace Trójanky inspirovanou antickými motivy i skutečnými osudy současných žen uvádí pražské Švandovo divadlo na své komorní studiové scéně. Novou českou hru Davida Košťáka vyprávějící o třech hrdinkách z města Trója, které kvůli válce ztratily domov, nastudovaly ve Švandově divadle ukrajinské divadelnice v čele s režisérkou Annou Turlo. Ta v roce 2021 obdržela grant prezidenta Ukrajiny určený mladým uměleckým talentům. Tři hrdinky s různými povahami i osudy ztvárňuje Anežka Šťastná, Anna Grundmanová a Marie Štípková. Vítězného řeckého vojáka i boha Dia, vládce Olympu, ztělesňuje Jan Grundman.

Deset let obléhaná Trója je v troskách, její hradby jsou rozbořené. Všichni muži i synové jsou mrtví. Zbyly jen ženy, které odteď musí žít mezi bývalými nepřáteli. První z nich (Anežka Šťastná) je mladá a dychtí po možnostech, které jí může nový svět nabídnout. Druhá (Anna Grundmanová) se stala válečnou kořistí řeckého dobyvatele (Jan Grundman), vraha jejího manžela. A ta třetí (Marie Štípková) je všem trnem v oku. Není zkroušená ani zbídačená a ranec, jenž tak žárlivě střeží, má dle mínění ostatních plný cenností. Na scénu ale vstupují i bohyně a bohové řeckého Pantheonu. Trpkost střídá dojetí, smutek rozpouští naděje, žert a vtip…

„Když začala v únoru 2022 ruská invaze na Ukrajinu, otevřel jsem Eurípidovy Trójanky. Jenže toto řecké drama vypráví o urozených dámách z královských rodin. Já ale chtěl nechat zaznít hlasy obyčejných žen, jejichž životy válka bezprostředně zasáhla. Odložil jsem proto Eurípida a dal se do psaní vlastního textu,“ říká autor hry a dramaturg Švandova divadla David Košťák. A dodává, že právě Trójankami divadlo jasně vyjadřuje svůj občanský postoj k aktuální válečné agresi.

Díky spolupráci s ukrajinskou režisérkou Annou Turlo autor propojil antickou předlohu s osudy reálných žen, které nezávisí na časovém ukotvení. Text pak vystavěl na kontrastu starého a současného světa, což do něj vnáší humor a vtip. „V jednom obraze tak například Trójanky vzpomínají na to, jak krásná Helena Trojská, kvůli níž pak konflikt propukl, vyhrála Miss World a přála si světový mír,“ přibližuje dramatik, který podobnými odkazy a zcizeními téma posunul a odlehčil.

Soucit, humor, pochopení

„David Košťák napsal, dle mého názoru, výjimečný text, který má potenciál zachytit válku a její lidské oběti v daleko komplexnějším úhlu pohledu, než jsme zvyklí,“ říká herečka Anežka Šťastná. „Myslím, že se jedná o inscenaci, která nabídne společný prostor pro přemýšlení, pro empatii, soucit a humor. Humor, který léčí,“ dodává herečka. V Trójankách ji uvidíme jako bezejmennou mladou ženu označenou písmenem A, která po prožitých strastech s nadšením vyhlíží nový začátek.

„Po přečtení hry jsem se sama více zamyslela, jaké to opravdu mají lidé, kteří musí utíkat před válkou nebo v ní žít, a jak je přijímáme my, kteří ve válce žít nemusíme,“ připojuje se Anna Grundmanová. V inscenaci ztvární Athénu, bohyni moudrosti. „Je to bohyně, ale má také pozemské vlastnosti. Hraji také ženu B, hrdou, nezlomnou Trójanku, která vydrží vše, jen aby znovu spatřila svou unesenou dceru,“ prozrazuje Grundmanová.

Podobně uvažuje i Marie Štípková, představitelka bohyně Héry, bohyně Themis a ženy C: „Přála bych si, abychom divákovi alespoň trochu přiblížili osud lidí zasažených válkou. Aby si napříště v rámci skupiny anonymních uprchlíků dokázal představit, že každý jeden z nich má svůj osobní příběh, který neznáme, a aby je nesoudil předem bez znalosti tohoto příběhu.“

„Osudy tří ženských hrdinek reflektují mimo jiné i časté výhrady a předsudky většinové společnosti vůči příchozím obětem války. My se těchto povrchních nálepek snažíme zbavit a nahlédnout za nimi skutečné lidi, s jejichž osudy se může ztotožnit každý z nás,“ shrnuje za všechny David Košťák – autor, jehož nejčastějším tématem je zodpovědnost jedince za druhé a za podobu světa, který svým postojem a jednáním každý člověk pomáhá utvářet.

Ženský hlas a pohled z Ukrajiny

V inscenaci zazní v živém podání hereček písně Zuzany Navarové. „Poslouchal jsem tuto hudbu při psaní a měl pocit, že emoci, kterou zprostředkovává, lépe vyjádřit nedovedu. Jsem proto rád, že jsem měl v Zuzaně Navarové – jako muž, který poněkud troufale píše hru o ženském údělu – skrze tyto písně i další spoluautorku,“ říká David Košťák.

Důležité podněty – například motiv mateřství spojený s touhou ochránit své děti – vnesla do Košťákova textu i režisérka Anna Turlo. Pro úspěšnou ukrajinskou divadelnici, jde o její první režii v českém jazyce. „Ráda bych, aby Trojánky promlouvaly o lidskosti. O tom, že jsme všichni silnější, než si myslíme. A že ať jsme jakkoli silní, je dobré mít vedle sebe lidi, kteří nás budou chápat a podporovat i v těch nejtěžších časech,“ říká Anna Turlo, která byla v roce 2019 ve své vlasti nominována také na cenu Kyiv Pectoral za nejlepší režijní debut.

„Velmi stručně řečeno: naše Trójanky jsou ženy postižené válkou, které musí najít způsob, jak nepřestat žít,“ uvádí režisérka. Do Česka přišla měsíc po napadení své vlasti ruskou armádou. Inscenaci tak vnímá i jako příležitost k zamyšlení se nad vlastní zkušeností a k hledání způsobu, jak ji zprostředkovat publiku. „Důležitým momentem je zde pospolitost – vzájemná podpora a pochopení, které různým ženám s podobnou životní zkušeností pomáhá najít i v cizím prostředí ztracený kus jejich domova,“ říká Anna Turlo.

Starý a nový svět

Režisérka a kulturní manažerka Anna Turlo ke spolupráci přizvala i další talentované divadelnice z Ukrajiny. Všechny tak společně v Trójankách navazují na tradici inscenování antické tragédie a zároveň k publiku promlouvají jazykem současného divadla.

Napětí a současně i propojení mezi starým a novým světem odráží i nadčasová scénografie Ruslany Basenko. Ta zahrnuje i „pískoviště“ – prostor vyplněný hlínou. „Vše ze země vyrůstá a vše se do ní zase vrací. Pískovištěm tak odkazujeme k cykličnosti dějin, ale i k archeologii a ke snaze hrdinek vyhrabat alespoň nějaké pozůstatky ze svého starého života,“ říká Basenko. Oporu v novém prostředí symbolizují dřevěné pilíře se změtí kabelů. Jejich rozplétání je pak podle scénografky v souladu s tím, jak k sobě jednotlivé hrdinky hledají cestu.

Mnohovrstevnaté kostýmy Oleny Zahrebiny jsou inspirovány mimo jiné zdravotnickými a vojenskými materiály, včetně maskovacích sítí. Každá z žen si tak obléká i kus své osobní historie a jejich šaty se proměňují – od brnění až po korzet. „Hlavní složkou kostýmů jsou vzájemně kombinované sítě a lana, které odkazují na pocit z prolínajících se časů a z nekonečného propojení minulých i přítomných událostí,“ vysvětluje Zahrebina. Ta oblečení doplnila výztuhami a ortézami, které si Trójanky hrdě připínají jako vzácné šperky…

Hudbu k inscenaci vytvořil a vybral skladatel a scénograf Martin Šimek. Také on ve svých skladbách kombinuje odkazy na tradiční, lidovou hudbu s industriálními motivy.

Nejbližší volné reprízy jsou 27. září, 18. října a 15. listopadu 2023.

www.svandovodivadlo.cz

BE2CAN ZAHÁJÍ FILM JEANNE DU BARRY S JOHNNY DEPPEM

Jubilejní desátý ročník Be2Can zahájí snímek Jeanne du Barry s Johnny Deppem v hlavní roli!

Be2Can, přehlídka výrazných filmů ze tří největších filmových festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, oslaví jubilejní desátý ročník. Odehraje se mezi 4. a 11. říjnem a do programu ji zařadí jednosálová kina i multiplex. Zahajovací film sdílí přehlídka s filmovým festivalem v Cannes, bude jím totiž Jeanne du Barry – Králova milenka (2023), v hlavních rolích s Johnny Deppem a Maïwenn, která se zhostila také režie. Slavnostní zahájení proběhne již tradičně v pražském kině Lucerna, 4. října od 18:00.

Letos festivalová přehlídka Be2Can oslaví dekádu výrazných, inovativních a provokativních filmů, které díky zájmu diváků stále může přinášet do českých a slovenských kin. Zahajovacím filmem, jenž Be2Can 2023 sdílí s Mezinárodním filmovým festivalem v Cannes, je Jeanne du Barry – Králova milenka (2023). Honosný snímek o francouzské dvorské politice v kulisách Versailles ovládne ve svém návratu na filmová plátna Johnny Depp jako Ludvík XV. a výrazná francouzská herečka, režisérka, sce­náristka a producentka Maïwenn. Se svou nekonvenční povahou sama zastane jak roli režisérskou, tak hereckou roli Jeanne Bécu, ženy z chudých poměrů, která díky svému půvabu a schopnostem postupně stoupá po společenském žebříčku. Jako kurtizána se stane oblíbenkyní a dvorní milenkou krále Ludvíka XV. Jeanne se proti všem dobovým konvencím a dobrým mravům stě­huje ke dvoru do Versailles, kde její příchod vyvolá skandál.

“Je nádherné, že Be2Can se dožívá už svých deseti let. Těší mě, že jsme si za ty roky dokázali udržet dvě klíčové a v našem řemesle nejhodnotnější komodity: kontinuitu a integritu,” popisuje kreativní ředitel Dominik Hronec. “Nasazení týmu Be2Can do jeho mise – přinášet do českých a slovenských kin špičku festivalové kinematografie – neuhaslo. Be2Can i nadále organizujeme jako distribuční společnost Film Europe, které věří desítka kinařů a kinařek napříč Českem a Slovenskem, díky nimž i letos uvidí představovaný výběr snímků z Berlína, Benátek a Cannes tisíce diváků z obou zemí. Mými osobními favority, kteří si zaslouží zvláštní pozornost, jsou Disco Boy a Saint Omer. Oba filmy jsou debuty – a nemohou být rozdílnější. Disco Boy je jeden z vizuálně nejpropracovanějších spirituálních tripů letošní kinematografické produkce – Saint Omer naproti tomu zosobňuje čistý monolit oslavující mateřství, a to i navzdory protikladnému tématu. Mým soukromým tipem je, že oba snímky se za pár let dostanou do filmových učebnic. Festivalovým centrem bude opět Edison Filmhub, kam vás celý náš tým srdečně zve na filmy, úvody, diskuse, párty, FAMU studentskou porotu, výběrovou kávu a jedinečné drinky. Těšíme se na vás,“ dodává.

Be2Can uvede 9 premiérových titulů a 3 reprízové. Mezi premiérové bude patřit film legendárního britského režiséra Kena Loache Starý dub (2023), který navazuje na jeho linii civilních a nesmírně lidských sociálních dramat. Název filmu odkazuje k místu, které je středobodem příběhu: Starý dub se totiž jmenuje poslední zbývající hospoda ve vesnici v anglickém Durhamu, kde se po zavření dolů lidé cítí odříznutí od světa a s odlivem obyvatelstva se objevuje místo pro syrské uprchlíky. Ken Loach a jeho dvorní scénárista Paul Laverty se tak tentokrát soustředí na problematiku střetu kultur a původu nesnášenlivosti v opomíjených komunitách.

Neodmyslitelnou součástí Be2Can jsou také režijní debuty, mezi které patří Disco Boy (2023), vizuálně podmanivý snímek režiséra Giacoma Abbruzzeseho, kde se v tajemném nočním klubu setkává Alexej, mladý Bělorus utíkající před minulostí do cizinecké legie, a Jomo, revoluční aktivista zapojený do ozbroje­ného boje za bezpečí své komunity. Pozo­ruhodný debut zaujal v Hlavní soutěži na festivalu Berlinale, kde porota ocenila kameramanku filmu Hélène Louvart za mimořádný umělecký přínos za práci s kamerou.

Další svého druhu prvotinou v rámci Be2Can bude snímek Saint Omer (2022) dokumentaristky Alice Diop. Napínavé drama ze soudní síně, inspirované skutečnými událostmi, je strhujícím a hlubokým filmem s neustále se měnícími časovými rovinami, provokativně převypravu­jící antický mýtus o Médeii. Saint Omer byl také vybrán jako reprezentant za Francii v boji o Oscara 2023. Film Saint Omer byl také uvedený na Mezinárodním filmovém festivale v Benátkách, kde vyhrál Velkou cenu poroty a cenu za nejlepší debut.

Z dramaturgické nabídky festivalu Berlinale diváci na Be2Can uvidí film Hudba(2023) Angely Schanalec, snímek volně inspirovaný mýtem o Oidipovi, který byl oceněn Stříbrným medvědem na Berlinale 2023 za nejlepší scénář. Film vypráví příběh sirotka Jona, který se kvůli neúmysl­nému zabití ocitá ve vězení, kde se sblíží s dozorkyní Iro, která se o něj stará a nahrává pro něj hudbu. A ačkoliv Jonovi začíná selhávat zrak, přesto cosi získává. Z berlínského výběru zamíří na přehlídku také debut Natalie Sinelnikovové Můžeme být také mrtví(2022), kde poskytuje mikrokosmos výško­vé budovy kulisy pro nadčasový dystopický experiment, snímek se dostal do výběrové sekce Perspektive Deutches Kino.

Syrovou a zároveň komediální stránku dramatu ukáže britský snímek Jak mít sex(2023) režisérky Molly Manning Walker, divoká jízda tří britských teenage­rek plná alkoholu, autentická svým zničujícím pohledem na složitost ženského přátelství a sexualitu dospívajících. Jak mít sex se dočkalo ocenění v Cannes hlavní cenou v sekci Un Certain Regard. Naopak směs dramatu a krimi nabídne čínský snímek Jen řeka teče (2023) Shujuna Weie, jehož příběh sleduje sérii vražd na čínském venkově v 90. letech, vedoucí policejního šéfa do podivného, tajemstvím zahaleného světa místních obyvatel.

Jediným dokumentem přehlídky bude zároveň ten, který se stal teprve druhým dokumentem oceněným Zlatým lvem na MFF v Benát­kách a krátce nato byl nomino­ván i na Oscara za Nejlepší doku­mentární film. Všechna ta krása a zabíjení (2022) od Laury Poitras zachycuje boj mezinárodně uznávané umělkyně a aktivistky Nan Goldin proti rodině Sacklerových a jejich návykovému léku OxyContin, který se výrazně podílel na vyvolání tzv. opioidové krize, mající na svědomí stovky tisíc lidských životů.

Mezi reprízové tituly budou patřit nedávno uvedené Hvězdy v poledne (2022), nový film Claire Denis, který získal na festivalu v Cannes Velkou cenu poroty. Dále pak napínavé drama Guye Nattiva s Helen Mirren v hlavní roli Golda – Železná lady Izraele (2023), které zachycuje, jak odpovědným a kontroverzním rozhodnutím musela čelit Golda Meirová – jediná premiérka v ději­nách Izraele – během jomkipurské války v roce 1973. Reprízové uvedení čeká také snímek bratrů Dardennových oceněný hned dvěma Zlatými Palmami z Cannes. Tori a Lokita (2022), tíživý snímek o dvojici nezletilých afrických uprchlíků, kteří čelí krutým podmínkám ilegální imigrace. Film Tori a Lokita získal Speciální cenu festivalu k 75. Výročí MFF Cannes 2022.

V pražském kině Edison Filmhub čeká diváky v rámci Be2Can retrospektiva aktuálně jednoho z nejvýraznějších a nejproduktivnějších německých herců Franze Rogowského, kterého, v čele s hlavní rolí ve filmu Disco Boy, mohli diváci vidět také třeba ve filmech Victoria (2015),Tranzit(2018), Láska mezi regály(2018)nebo Undine (2020).

https://be2can.cz/

DARK ATMO BREAKS V JILSKÉ 22

TORANA (NL / Samurai Music / Weaponry)

SAMMY B (DE / deviate)

Josef Sedloň (Radio 1)

Druhá edice Dark Atmo Breaks Vám v sobotu 30. září naservíruje zkušené hudebníky ze zahraničí i z českých vod v krásném undergroundovém prostředí klubu Jilská 22.

Pozvání tentokrát přijali nizozemský Torana, který vydává na labelech jako Samurai Music či Weaponry a berlínská DJka Sammy B, která stojí za promotérskou značkou deviate.

Navíc přijal mé pozvání dlouholetý český DJ a zkušený selektor Josef Sedloň, který zahraje autonomic/dubstep set.

Na Dark Atmo Breaks parties si nehrajeme na hvězdy ani nepouštíme lidem ověřené vypalovačky. My hrajeme underground, rozšiřujeme posluchačům obzory. Pokud už máš dost neura, deepu či liquidu, zajdi k nám a poslechni si klasiky i novinky ze světa alternativních 170 bpm. Nemáš rád dnb, ale jinou hudbu? Nevadí, pokud překousneš složitější beatovou strukturu, tak jsi vítán zkusit něco nového 🙂

21:00 – 22:30 – Urbik (Dark Atmo Breaks)

22:30 – 00:00 – Josef Sedloň (Radio 1)

00:00 – 01:30 – TORANA (NL / Samurai Music / Weaponry)

01:30 – 03:00 – SAMMY B (DE / deviate)

03:00 – 04:00 – Voice of User (Pathfinder)

04:00 – 06:00 – last man standing

Více info o události zde: https://www.facebook.com/events/655688192824396

JOSEPH SCHWARTZ V CAMPU

Jak souvisí konstrukce a umění ukáže na říjnové přednášce v Praze významný představitel strukturální architektury Joseph Schwartz. Představí stavby vzniklé ve spolupráci s architektem Christianem Kerezem.

V rámci nového cyklu přednášek o architektuře s názvem Konstrukce!, pořádaného spolkem Kruh, přijede do Prahy významný švýcarský statik a profesor strukturálního navrhování Joseph Schwartz. Přednáška s názvem Umění struktur se uskuteční ve čtvrtek 5. října od 19h30 v Centru architektury a městského plánování – CAMP Praha.

První říjnová přednáška o architektuře z nového cyklu představí švýcarského statika a emeritního profesora strukturálního navrhování Josepha Schwartze, který působil od roku 2008 na univerzitě ETH Curych až do letošního roku. Joseph Schwartz připomene počátky spolupráce s renomovaným architektem Christianem Kerezem a podrobněji se zaměří na stavby vzniklé během několika posledních let.

Joseph Schwartz vystoupil poprvé v Kruhu v roce 2014 a jeho přednáška měla velký ohlas. Ukázal, jak je důležitá spolupráce architekta a statika již v počátcích stavby a jak tento postup vede k výjimečným architektonickým počinům, což je např. vidět na stavbě školy v Leutschenbachu u Zurichu.” říká k první podzimní přednášce o architektuře spolku KRUH jeho zakladatelka a kurátorka Marcela Steinbachová.

V přednášce s názvem Umění struktur bude spoluautor výrazných staveb na území Švýcarska tematizovat navrhování konstrukcí a reflexi aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře. Joseph Schwartz poukáže na konkrétní příklady – jak vznikají stavby, u nichž nerozeznáme, zda byla první architektova myšlenka nebo konstrukční návrh. Publikum se dozví o aktuálním vývoji a pokroku vědy v navrhování konstrukcí. Po krátkém přehledu známých staveb se bude podrobněji věnovat nejnovějším projektům, například – bahrajnskému pavilonu v Dubaji a čínskému mostu v Nanjingu, které navrhoval architekt Christian Kerez v úzké spolupráci právě s Josephem Schwartzem.

Joseph Schwartz (*1957) je statik a emeritní profesor strukturálního navrhování Ústavu architektury na prestižní univerzitě ETH Curych, kde působil od roku 2008 až do letošního roku. Jeho práce je založena na konstrukčních analýzách, a porozumění vzájemných vztahů mezi architektonickou formou a stavební konstrukcí. Od roku 2002 provozuje také vlastní inženýrskou kancelář Dr. Schwartz Consulting AG se sídlem v městečku Zug nedaleko Curychu, která se specializuje na konstrukční řešení staveb předních švýcarských architektů, jako je například Christian Kerez, Dario Oechsli nebo Valerio Olgiati, a studií jako Graber & Steiger, Bearth & Deplazes, Romero  & Schaefle, či Graber & Steiger Architekten. Kromě navrhování a edukace je Joseph Schwartz také spoluautorem několika odborných knih.

Přednáška Josepha Schwartze se uskuteční ve čtvrtek 5. října 2023 od 19h30 v CAMP Praha. Základní vstupné na akci je 140 Kč a za zvýhodněnou cenu pro studenty nebo seniory za 120 Kč. Vstupenky lze zakoupit v síti GoOut. Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.

Spolek KRUH se věnuje osvětě v architektuře již od roku 2001. Hlavním cílem je snaha představit veřejnosti kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí. Kruh pořádá celoroční cykly přednášek se světovými i místními architekty, ale i celorepublikový festival Den architektury a filmový festival Film a architektura.

Facebooková událost ZDE

Vstupenky v síti GoOut ZDE

Více informací na www.kruh.info

DEN ARCHITEKTURY ZVEŘEJNIL PROGRAM

Za necelý měsíc odstartuje ve 135 městech a obcích v České republice a na Slovensku festival Den architektury. Bohatý a zdarma přístupný program největšího architektonického festivalu u nás nabízí od 29. září do 5. října na výběr z více jak 450 exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklovyjížděk, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata. Program zve na cesty po architektonických skvostech, nejmodernější architektuře i zapomenutých stavbách, do paláců i vesnických domků, bývalých továren i bankovních domů, na výpravy po věžích, klášterech a kostelech nebo mostech, sportovních stadionech, výstavních pavilonech i nemocničních budovách.

Mottem 13. ročníku festivalu je Objev konstrukce! a v hlavním programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení z nejrůznějších pohledů, a to jak v historické architektuře, tak u staveb 20.–21. století. V letošním roce se festival vydá také po stopách architektů Karla Pragera a Jana Blažeje Santiniho-Aichela. „Naším cílem je upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech, s důrazem na architekturu současnou a poválečnou. Řada našich akcí se věnuje i proměnám jednotlivých lokalit či potřebným změnám ve veřejném prostoru, a to po společenské stránce, tak i z hlediska udržitelnosti. Proto je pro nás velmi cenná spolupráce s místními spolky či architekty,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachová. Programovou nabídku doplňují přednášky, diskuse, workshopy pro děti nebo divadelní představení a koncerty.

Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz. Na většinu akcí je potřeba předchozí registrace. Registrace budou zahájeny 18. září v 9.00 hod., u vybraných regionálních akcí jsou již registrace otevřeny. Současně se Dnem architektury se i letos uskuteční festival Film a architektura. 

Objev konstrukce!

Hlavní festivalová linka má letos v hledáčku zajímavá konstrukční řešení v architektuře. Po celé republice nabídne architektonické procházky či exkurze, ve kterých se zaměří právě na konstrukce, ať už historických paláců, sakrálních staveb, bytových domů, administrativních budov, venkovských stavení, industriálních objektů, věží, ale i rozhleden nebo mostů. Návštěvníky provede nejrůznějšími architektonickými styly, od baroka přes funkcionalismus a brutalismus až po současnost, zavede je do krovů i do podzemí. V Praze se zaměří například na novou Štvanickou lávku, zamíří do velkolepého krovu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru nebo se vydá barokním Klementinem po stopách adaptace provedené architektem Ladislavem Machoňem ve 2.pol. 20. století.

V Brně se zaměří program mimo jiné na architektonicky unikátní výstaviště nebo sportovní halu Rondo, dále pozve do Vodojemu na Žlutém kopci a také mimořádně umožní navštívit budovu legendárního Prioru před jeho stržením. V Ostravě festival nabídne mimo jiné prohlídku oblasti Dolní Vítkovice a ve Zlíně otevře veřejnosti budovu Centroprojektu. V Opavě bude v rámci festivalu možné mimořádně navštívit například Blücherův palác nebo protiletecký bunkr pod radniční věží Hláska. V Ústí nad Labem se mohou zájemci vydat například na komentovanou prohlídku konstrukcí mostu Dr. Edvarda Beneše a Mariánského mostu. 

Program zahrnuje i mimořádná řešení rekonstrukcí historických budov. Pozve do nově zrekonstruovaného modernistického Wenkeova domu v Jaroměři od Josefa Gočára nebo nově otevřených zrekonstruovaných pardubických Automatických mlýnů rovněž od Gočára, na jejichž obnově se podílelo hned několik architektonických studií a nyní budou sloužit hlavně umění. Festival pozve i na radnici do Moravské Třebové, kde unikátní konstrukční technologie na přelomu 50. a 60. let 20. století zachránila významnou městskou renesanční památku. 

Festivalovým tématem je i péče o zachování staveb ve stylu brutalismu. Vedle architektury Karla Pragera program nabídne i prohlídky dalších staveb a nemůže opominout klíčové realizace manželů Věry a Vladimíra Machoninových – pražského obchodního domu Kotva a hotelu Thermal v Karlových Varech. Dále připomene hotel Koruna v Opavě, brněnský sportovní areál TJ Tesla nebo stavby na pražském Karlově. Ve sportovní hale Folimanka v Praze se také uskuteční přednáška umělce Vladimira 518 o specifických konstrukcích brutalistních staveb.

Další festivalové cesty povedou po bývalých i současných továrnách. Zamíří například do bývalé tkalcovny v Náměšti nad Oslavou, areálu bývalé niťárny v Kyjově u Krásné Lípy, bývalé továrny Tesla v Lanškrouně, bývalé tkalcovny v Lomnici nad Popelkou, historické papírny ve Vraném nad Vltavou, budovu bývalé přádelny ve Strakonicích nebo opavské továrny Fiedor. 

Současná architektura

Festivalový program pravidelně sleduje i nejaktuálnější architektonické počiny a představí hned několik realizací nominovaných v letošním roce na Českou cenu za architekturu, jimiž provedou jejich architekti. Nechá tak nahlédnout do Gočárovy galerie v Pardubicích, nového obecního domu Skalička, novostavby radnice města Lázně Bělohrad či dřevěného sídla Kloboucké lesní v Bylnici. Osobně autoři představí i novou lávku v Litomyšli nebo vodojem s výhledem na hrad v Markvarticích u Sobotky. Program na celé řadě míst doplní i výstavy představující stavby nominované na Českou cenu za architekturu. Den architektury dále představí například i nově otevřenou kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce u Brna, konverzi trafostanice v Lipnici nad Sázavou nebo unikátní vestavbu do dvorany historického objektu neorenesančních Císařských lázní v Karlových Varech. V Praze bude možné navštívit kanceláře KOMA Rent postavené z modulárních designových systémů.

Po stopách Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Za odkazem geniálního architekta a výjimečného představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let, se festival vydá po nejrůznějších místech České republiky. Vedle slavných realizací sleduje i méně známé stavby a budovy, ve kterých se otiskl Santiniho rukopis. Zamíří do klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivě, nebude chybět ani Kostel Nejsvětější Trojice ve Žďáru nad Sázavou, zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, Poutní kostel Zvěstování Panny Marie nebo běžně nepřístupný zámek v Lázních Bělohrad. V Hradci Králové nabídne prohlídky nejstarších církevních staveb kaple sv. Klimenta, kterou Santini přestavěl z gotické do barokní podoby, a Biskupské rezidence. Díky festivalu může veřejnost zavítat například i do běžně nepřístupného hospodářského domu Hubenov či hospodářského domu Kalec. Program zve i do Kutné Hory, kde vedle ikonické katedrály nabídne i prohlídky běžně nepřístupného konventu.

Den architektury se vydá také po Santiniho pražských stopách. Zamíří například do tzv. Valkounského domu, který Santini vlastnil a přestavěl, či Morzinského paláce – budovy velvyslanectví Rumunska. Santini stál dále u návrhů Kolovratského (Thunovského) paláce na Malé Straně, kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, kde bude k vidění běžně nepřístupné Santiniho schodiště. Nejen v Praze, ale i na řadě míst v regionech se o odborný výklad postará historička architektury Radomíra Sedláková a další odborníci na Santiniho tvorbu. Santiniho odkaz připomene i řada přednášek.


Za Karlem Pragerem známým i neznámým

V letošním roce Den architektury připomíná také 100 let od narození Karla Pragera, jehož jméno je spojováno zejména s mezinárodním proudem brutalismu. Program však pokryje celé jeho tvůrčí období, od rané tvorby po vizionářské přístupy. V rámci festivalu mohou zájemci zavítat například do Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, na Novou scénu Národního divadla či do někdejšího sídla Sdružení projektových ateliérů (v současnosti sídlo IPRu). Program představí i Pragerovy mimopražské realizace. Například Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí a Kulturní dům v Březnici, které nesou jeho charakteristický rukopis. Festival připomene i jeho tvorbu ve stylu socialistického realismu v padesátých letech. Ve Strakonicích a Ostravě-Porubě představí soubory bytových domů a v Otrokovicích experimentální panelový dům. Neopomene ani jeho rekonstrukci Rudolfina nebo Domu u Černé Matky Boží. Pragerově odkazu bude rovněž věnována série přednášek.


Divadelní představení a koncerty

Festival každoročně nabízí i doprovodné programy. Dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela připomene v Praze a Hradci Králové divadlo JEDL. Inscenace Santini režiséra Jana Nebeského s Lucií Trmíkovou a Miloslavem Königem mapuje v rámci intervence do prostoru sakrálních staveb Santiniho významné realizace na území Čech a Moravy. Letošní výročí Santiniho připomene i koncert Českého rozhlasu Vltava v Karlově Koruně v Chlumci nad Cidlinou.  V Praze a Brně bude také uveden autorský projekt Jiřího Havlíčka, Petry Hůlové a Petra Vrby Analýza bydlení, který si v představení na pomezí mluveného slova, experimentální hudby a videa bere na mušku fungování veřejného prostoru jako místa aktivismů. 

Program pro děti

Festival tradičně myslí také na rodiče s dětmi. Na řadě míst program nabízí nejrůznější workshopy, na kterých si mohou děti vyzkoušet práci architektů nebo rozličné výtvarné techniky. Konkrétní místa pak mohou poznat díky dobrodružným pátracím hrám.

Festival Film a architektura

Paralelně s festivalem Den architektury probíhá také mezinárodní filmový festival Film a architektura. Jeho 12. ročník zamíří v termínu 29. 9. – 4. 10. 2023 do 26 měst po celé republice, na Slovensku i do Berlína. Letos představí 38 krátkých a celovečerních snímků zaměřených na architekturu, tvorbu měst a design v celkem čtyřech festivalových sekcích – Konstrukce, Limity originality, Persony a Inspirace Adama Štěcha. Nebudou chybět ani diskuze s tvůrci, přednášky a další speciální akce. Letošní program otevře již 13. září ve velkém sále pražského kina Světozor warm-up projekce dánského snímku Nejlepší město na světě. Program je k dispozici na www.filmarchitektura.cz.

Za oběma festivaly stojí spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. V průběhu 13 let existence festivalu se zapojilo na 240 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.

Místa konání v České republice i na Slovensku:

Adolfov-Větrov, Banská Bystrica, Bardejov, Bílovec, Boskovice, Bratislava, Brno, Brumov-Bylnice, Březnice, Bublava, Bylany u Kutné Hory, Čáslav, Čelákovice, České Budějovice, Český Krumlov, Chlumec nad Cidlinou, Chotouň, Dobříš, Dolní Maxov, Galanta, Gelnica, Hradec Králové, Hodonín, Hodslavice, Humpolec, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kamenický Šenov, Karlovy Vary, Kladno, Kladruby, Klatovy, Kolín, Kopřivnice, Košice, Kralovice, Krásná pod Lysou horou, Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov u Krásné Lípy, Kremnica, Krupina, Lanškroun, Lázně Bělohrad, Liberec, Lidice, Lipnice nad Sázavou, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Lomnice nad Popelkou, Mariánské Lázně, Markvartice u Sobotky, Martin, Mělník, Mikulov, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Moravská Třebová, Most, Náchod, Náměšť nad Oslavou, Nesvačilka, Nitra, Nový Bor, Nymburk, Olomouc, Ondřejovice v Jeseníkách, Opava, Opočno, Ostopovice, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Partizánske, Pavlov, Piešťany, Písek, Plzeň, Plavecký Štvrtok, Poděbrady, Poprad, Praha, Prostějov, Příbram, Rajecké Teplice, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Ružomberok, Řevnice, Sázava, Semily, Skalička, Slaný, Slavonice, Stoječín, Strakonice, Šediviny, Šaľa, Štiavnica, Šumperk, Tábor, Teplice, Terezín, Topoľčany, Trenčín, Třebíč, Turnov, Týn nad Bečvou, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Velké Losiny, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Volyně, Vratislavice nad Nisou, Vranov nad Dyjí, Vrané nad Vltavou, Vysoké Mýto, Vysoké Tatry, Zlín, Žamberk, Žatec, Žebrák, Želiv, Zvolen, Žďár nad Sázavou, Žihle, Žilina

TÝDEN INOVACÍ ČR V PRAZE

Týden inovací ČR přiváží ambasadora OpenAI či experty z MIT a Stanfordu. Kromě umělé inteligence se zaměří i na další zásadní témata současnosti

V úterý 10. října ráno začne v Kampusu ČSOB už po osmé hlavní událost Týdne inovací ČR, který oficiálně odstartuje slavnostním zahájením již 9. října večer za účasti mj. premiéra Petra Fialy. Hlavní událost nabídne mimořádně nadupaný program: několik desítek špičkových osobností ze světa i ČR, dvanáct diskuzních panelů, asi čtyřicet inovativních technologií a řešení a také přes 70 inspirativních seminářů. Kromě umělé inteligence a jejích dopadů na celou řadu oblastí života společnosti se Týden inovací zaměří třeba i na ochranu klimatu, budoucnost pracovního prostředí, nejnovější trendy v oblasti mentálního zdraví, vzdělávání či dopravy.

Jednou z hvězd mezinárodní konference Týdne inovací ČR bude uznávaný expert na umělou inteligenci Abram Maldonado, oficiální ambasador OpenAI, která vyvinula ChatGPT. Je i spoluzakladatelem Create Labs, firmy, která mj. pomáhá mladým lidem ze znevýhodněných městských komunit budovat počítačové dovednosti. Abran je rovněž uznáván jako tvůrce prvního virtuálního avatara poháněného GPT nazvaného Claira.

Dále vystoupí Umberto Fugiglando, člen interdisciplinárního týmu vědců sdruženého v unikátním projektu Space Bubbles na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Podstatou projektu je vyslání družice s bublinovým strojem na Lagrangeovu oběžnou dráhu, který má rozptylovat a odklánět sluneční záření tak, aby bylo dosaženo zmenšení nebo kompletního potlačení účinků klimatických změn.

Představí se také Michael Hsieh,pracovník Centra pro mezinárodní bezpečnost a spolupráci na Stanfordově univerzitě, který se mj. zaměřuje na vliv technologií na různé aspekty veřejného zájmu. Debatovat rovněž budou Thomas Canguilhem, globální CEO organizace EcoTree, regionální viceprezident Google Cloud pro severoevropský region Daniel Holz nebo třeba Antonia Proka, projektová manažerka v REScoop.eu.

Umělá inteligence, ochrana klimatu, budoucnost práce a další témata

Důležitou součástí programu jsou také špičky tuzemské inovační scény. Mimo jiné specialista na AI a nejcitovanější český vědec současnosti Tomáš Mikolov z CIIRC ČVUT v Praze, dále Stanislav Fořt ze Stability AI, Kristýna Spěváková, vedoucí Českého cirkulárního hotspotu, INCIEN, Petr Míkovec, ředitel INVEN Capital, Ondřej Vlček, prezident antivirové firmy Gen Digital a filantrop, Simona Kijonková, šéfka holdingu Packeta, Petr Kasa, CEO Pilulky, Pavlína Louženská, zakladatelka #HolkyzMarketingu, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas a další.

Konferenční panely nabídnou v rámci hlavní scény a také scény K.I.S.S. široké spektrum důležitých témat. Kromě praktického využití umělé inteligence v životě každého z nás, tedy mj. ve sféře byznysu, startupů i společnosti jako celku, to bude i problematika budoucnosti práce a pracovního prostředí, inovací ve zdravotnictví, budoucnosti mobility, žen v technologických oborech, wellbeingu apod.

Unikátní bionická ruka, AI v boji proti rakovině či kráčející roboti

Druhou částí hlavní události Týdne inovací ČR bude inovační veletrh, který představí okolo 40 přelomových novinek z různých oborů světa inovativních řešení a moderních technologií. Například britský startup Unmanned Life, který řeší flotilové řízení mobilních robotů, dronů či robotických ramen za společným cílem, například kvůli dohledu nad kritickou infrastrukturou.

Dále český startup Z-Bionics, jenž vyvinul oceňovanou bionickou paži Z-Arm, či aplikace společnosti Attune Health, s jejíž pomocí si uživatel díky pokročilým algoritmům umělé inteligence dokáže zkontrolovat klíčové zdravotní ukazatele pomocí vlastního smartphonu nebo laptopu. K prohlédnutí budou i kráčející čtyřnozí roboti SPOT s robotickou rukou z dílny FEL ČVUT, kteří mohou být využiti třeba pro průzkum a inspekci dosud neznámých prostor ve spolupráci se záchranáři, a další.

Inspirativní semináře a doprovodné události

Během dne se také uskuteční více než 70 inspirativních seminářů. Povedou je například influencer Karel Kovy Kovář, architektka Eva Le Peutrec, ekonom a spisovatel Tomáš Sedláček, technologický evangelista Petr Mára, designérka Anna Marešová či viceprezident pro globální rozvoj obchodu a prodej společnosti TytoCare Eyal Baum ad.

Týden inovací ČR, jehož organizátorem je už 8. let vzdělávací institut ELAI, nabídne i letos desítky doprovodných událostí v mnoha městech ČR.

Celá událost bude slavnostně zahájena v pondělí večer 9. října v 18.00 v multifunkčním sálu DOX+ na Praze 7, mj. za účasti premiéra ČR Petra Fialy. Součástí programu budou i krátké prezentace několika pozoruhodných projektů inovativního vzdělávání pod názvem Učit je odvaha.

Podrobnější informace najdete na webu www.tydeninovaci.cz

CATCHING FLIES A IL:LO NA MUSIC INFINITY

Music Infinity 2023 uvádí:
CATCHING FLIES (UK) + il:lo (FR)
Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3
Čtvrtek 5. října 2023 19:30h

Palác Akropolis láká na noční nálady s anglickým producentem Catching Flies

Soundtrack k projížďce nočním velkoměstem, kde z oken domů hrají různé hudební žánry a organicky splývají do jednolitého slastného proudu zvuků. Tak zní nahrávky anglického multiinstrumentalisty, producenta a DJe George Kinga, který si říká Catching Flies. Do svého unikátního stylu vsákl všechno od hip hopu přes house a soul až k jazzu a novináři ho srovnávají s kolegy, jako jsou Bonobo nebo Flying Lotus. Nedávno byl nominovaný na prestižní cenu BAFTA v kategorii Nejlepší hudba do počítačové hry a spolupracuje s rapovými legendami. 5. října Catching Flies zahraje v Paláci Akropolis v rámci večerů Music Infinity. Večírek doplní francouzské downtempové duo il:lo. 

Catching Flies debutoval v roce 2012 EPčkem The Stars, které si vydal vlastním nákladem. O rok později podepsal na nezávislé značce z Londýna nazvané Indigo Soul, kde funguje dodnes. EPčka a singly ho nasměřovaly k regulérnímu debutu. Album Silver Linings vyšlo v roce 2019 a je to kolekce vyklidněných downtempových skladeb, kterou portál EarMilk popsal jako „soundtrack k letnímu času“. Nahrávkám Catching Flies se dostalo podpory od vlivných DJů jako jsou Gilles Peterson, Pete Tong nebo Annie Mac. Remixová verze desky Silver Linings vyšla o rok později s předělávkami od DJe Seinfelda nebo Grandbrothers. Catching Flies na ni zařadil i novou skladbu, kde do jeho podkladů rapují americké undergroundové legendy Jehst a Blu (z Blu & Exile).
„Zachycuje nového ducha londýnské klubové hudby. Svým zvláštním eklekticismem se rozpíná mezi hip hopem, technem, jazzem a dalšími žánry,“ napsal o Catching Flies portál The Clash a v recenzi zmiňuje také „killer beats“ a chytrou introspekci, kterou se jeho hudba může pochlubit. Portál The Line of Best Fit zase píše o „brutálně emotivní hudbě“, která míchá „vokální samply a temné introspektivní beaty napájející se z nálady pozdní noci“. To všechno bude moci český posluchač zažít 5. října v Paláci Akropolis.

il:lo je francouzské elektronické duo, které vydává hudbu na labelech Bitbird a Anjunadeep. Sami popisují svůj projekt záhadně jako „něco, co je těžké zachytit nebo udržet natrvalo, protože to má křídla“. To se odráží v žánrové paletě jejich nahrávek, které cestují mezi downtempem, IDM a deep housem. Praha hraje v kariéře il:lo zásadní roli, právě tady se totiž hudebníci Dejan Dejado a Andreas Schutz v roce 2010 potkali. O dva roky později vydali svoje první EPčko Distances plné radostných beatových hrátek přetékajících zajímavými samply. (Je na něm i skladba nazvaná Praha.) Zatím poslední EPčko Sloh je z roku 2019, remixovali také třeba Mt. Wolf, Panama nebo Jerro. Jejich písně vychází z neobvyklých samplů a jsou inspirované místy, které navštívili. Na letošní podzim chystají il:lo nové album, které by mělo vyjít na značce Anjunadeep.

https://catchingflies.com/
https://www.illomusic.com/
https://www.facebook.com/musicinfinityprague/ 

JAKUB KÖNIG VYDÁVÁ DESKU HVĚZDY

Hudebník Jakub König rozsvěcí první Hvězdy

Videoklip k písničce Hvězdy předznamenává první sólové album písničkáře a výtvarníka Jakuba Königa. Stejnojmenné album, které produkovali Aid Kid a Petr Ostrouchov, vychází 22. září 2023 na CD, LP a digitálně. Titulní píseň Hvězdy je také prvním singlem, který je ode dneška dostupný na streamingových platformách.

Na pestrém albu, které Jakub König (dosud známý z kapel Obří broskev, Zvíře jménem Podzim nebo Kittchen) vydává jako první pod svým vlastním jménem, patří Hvězdy k těm formálně tradičnějším skladbám; zpěváka a oba producenty v ní doplňují bubeník ještě Roman Vícha a baskytarista Jakub Vejnar. Přirozeně se tak staly prvním singlem z alba a podobně přirozeně padla volba i na režiséra Jana Chramostu, který se svým kreativním produkčním týmem z Final2.cz natočil k písničce videoklip.  Za sebou má Chramosta mimo jiné tvorbu videoklipů pro kapely Wohnout, Tata Bojs, Divokej Bill, Zvíře jménem Podzim, Chinaski, nebo pro Michala Hrůzu. V roce 2021 produkoval a režíroval charitativní videoklip Hippokratova armáda s Igorem Orozovičem a Vladimírem Javorským a dalšími 50 osobnostmi české kultury. Díky klipu se vybralo takřka 1,5 milionů na pomoc zdravotníkům a  dostal ocenění „nejlepší charitativní projekt mimo neziskový sektor.

„S Janem se známe dlouho a už dlouho společně plánujeme natočit videoklip… ale až teď, když spolu začaly kámošit i naše děti, přišel ten správný song i nápad. Jan vymyslel svatební večírek z pohledu dětí a já si uvědomil, že vím o parádním místě. A než jsem se rozkoukal, už to jelo. Když mi Jan řekl, že plánuje točit s dětskými herci a pak když jsem viděl všechnu tu techniku, celý štáb, filmaře, herce a kamarády, tak mi až zatrnulo. Děti ale byly parádní a vlastně úplně všichni odvedli skvělou práci. Myslím, že se nám podařilo společně vytvořit něco moc hezkýho a jsem vděčnej, že to teď můžeme vyslat do světa,” říká Jakub König.

Natáčelo se na sklonku léta v malebném vesnickém klubu Nostalgická Myš v kokořínské vesničce Šemanovice. Většinu bohatého komparsu tvořili přátelé a rodina kapely a štábu. Hrdiny videa jsou ovšem děti: v hlavních rolích videem prosviští trojice Kristýna Lukasová, Nio Áhinsá Sutrisno a Oliver Vyskočil. 

“Hudba a text písničky Hvězdy mi přinesly vzpomínku na intenzivní zážitek z dětství. Jako 12 letý kluk jsem byl na venkovské svatbě na severní Moravě a prožil jsem tam nezapomenutelný den plný různých “poprvé”. Ukázalo se, že podobnou zkušenost má z toho přechodového období mezi dětstvím a pubertou skoro každý. A tak začal vznikat scénář,“ vysvětluje Chramosta. “Mám radost, že je klip plný našich autentických vzpomínek, ale i osobitého hereckého projevu mladých talentovaných herců Olivera, Kristýnky a Nia, kterým jsem nechal dost svobody k tomu, aby mohli do díla vložit i kus sebe,” dodává. Kromě videoklipů natočil Jan Chramosta také řadu reklam a krátkých filmů, s nimiž byl úspěšný i mezinárodně, a v současné době připravuje svůj celovečerní režijní debut.

Album Hvězdy pokřtí Jakub König spolu s kapelou na dvou podzimních koncertech.
28. listopadu v Kabinetu múz v Brně a 29. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. 

27. září proběhne v dejvickém klubu Za školou vernisáž Jakubových obrazů, které namaloval ke každé z písní alba. Při té příležitosti odehraje malý sólový koncert. 

www.animalmusic.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/jakubkonigofficial
Instagram: https://www.instagram.com/konig_ink/
Youtube: https://www.youtube.com/@KITTCHEN33
Web: http://www.jakubkonig.cz/hvezdy/

reklama