KNIHOVNA NA VLNÁCH

Devátý ročník kulturního festivalu Knihovna na vlnách pořádaný Městskou knihovnou v Praze a Avoid Floating Gallery proběhne ve dnech 28. června až 21. července. A to hned na dvou místech. První večer najdete na Mariánském náměstí a dalších šest večerů na lodi Avoid Floating Gallery. Vstup na všechny akce je zdarma.


V dramaturgii festivalu jsme se vrátili k večerům věnovaným kulturám a dění v různých zemích. Zveme na diskusní pořad o současné Brazílii, na francouzský večer, spojující život na náplavkách v Lyonu, Praze i v Berlíně, dále na hispanoamerický večer s honduraským autorem a českou autorkou, velice dobře znající kulturu Jižní Ameriky. Čekají vás i večery nejrůznějších literárních žánrů.
Festival 28. června zahájí na Mariánském náměstí divadelní performance Spisovatel, na který naváže diskusní večer na téma Přirozený svět a virtuální realita. Novinkou je výtvarný večer spojený s vernisáží v kobce Avoid Gallery pod Tančícím domem, který se následně přesune na loď, kde se potkají autor výstavy, výtvarník a básník Petr Veselý se slovenskou básnířkou Danou Podrackou. A protože je loď Avoid Floating Gallery také jednou z významných platforem současného písničkářství, zveme na Hudební Slévárnu, seskupení, které se potkalo díky tvůrčí dílně písničkářky Radůzy. Jako každoročně se všech večerů festivalu zúčastní bibliobus Oskar, kde mohou návštěvníci využít služeb Městské knihovny v Praze a kde také získají informace k jednotlivým programům festivalu.        

V úterý 28. června Vás v 17 a v 19 hodin zveme na velmi oceňované vystoupení s tématem psaní knih. Spisovatel je pouliční performance rámovaná stolečky s psacími stroji. Těží z klaunství a principu kdo s koho. Dvě postavy, dva snaživí pisatelé, nerozlučná dvojice loví jedno slovo za druhým, budují příběhy a staví překážky nejen literárním hrdinům, ale především sami sobě. Hrají Katarína Hudačková a Hana Strejčková z uměleckého uskupení FysioART.

Po zahájení na Mariánském náměstí se přesuneme na loď Avoid Floating Gallery, tradiční místo spojené s tímto festivalem, a to ve čtvrtek 30. června od půl osmé na Francouzský večer se spisovatelkou Lenkou Horňákovou – Civade. Součástí akce bude její autorské čtení a diskuze s ní. Kromě toho také představení lyonské náplavky a dění v Lyonu a pro ilustraci i dění na berlínské náplavce v rámci mezinárodního projektu Evropské konverzace. Poslední červnový den tak bude o životě na různých evropských náplavkách. A to na místě, kde dění na té pražské začalo, na Avoid Floating Gallery. Hudební doprovod bude v podání Michala Hrubého (klarinet), Štěpána Drtiny (cello) a AnnabelPlum (zpěv). Večer pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Knihovnou na vlnách.

Ve čtvrtek 7. července od půl osmé dojde na brazilský večer. Čím žije současná Brazílie? O kultuře, životě a společnosti této země se budeme bavit s hosty spisovatelky, hispanistky a publicistky Markéty Pilátové. Hosty Markéty Pilátové budou překladatelka Lada Weissová a surfař Jan Derer. O hudební část se postará brazilský hudebník žijící v Čechách Devanil dos Santos. Knihovna na vlnách ale láká na mnohem více. Více o festivalu najdete na

www.mlp.cz/navlnach

Čestmír Suška: Věci venku

Proč a jakým způsobem připomínat sochařovu tvorbu ve Studiu Bubec, které je
obklopeno a do jisté míry i zaplněno jeho díly? Klíč, který byl při výstavě použit, souvisí s
dlouhodobým směřováním Studia Bubec – sílícím v posledních letech v souvislosti s
pořádáním Festivalu m3/umění v prostoru. Soustřeďujeme se na autorovu tvorbu
exteriérovou, díla prezentovaná na veřejných prostranstvích, v několika případech v
soukromých zahradách.

Výstava ve Studiu Bubec ukazuje ve fotografické shrnutí autorových nejvýznamnějších
realizací. V instalaci na pracovních stolech je představen výběr z autorových modelů a
studií. V neposlední řadě zde máme ojedinělou příležitost nahlédnout do autorových
skicáků a seznámit se s řadou nerealizovaných projektů, které rozšíří naši představu o
obsáhlosti a bohatosti autorova díla. Pro hlubší zájemce je určena publikace o Suškově
interiérové tvorbě vydávaná souběžně s výstavou.

O autorovi
Akademický umělec, sochař, kurátor a ředitel uměleckého Studia Bubec oslavil začátkem
roku významné životní jubileum, k jehož příležitosti vznikla kromě výstavy Věci venku i kniha
se stejným názvem (autorka: Daniela Kramerová).

Čestmír Suška po ukončení AVU zakoupil v roce 1980 dům v Malechově, aby zde umožnil
mladým umělcům svobodně dýchat a tvořit uprostřed společnosti spartakiád a komunisticky
poplatného umění. Organizoval zde neoficiální výstavy, instalace a koncerty. V roce 1981
uskutečnil legendární výstavu soch ve veřejném prostoru pod názvem „Malostranské
dvorky“, na které vystavovala například dnes světově známá sochařka Magdalena Jetelová,
Kurt Gebauer, Jiří Sozanský, Michael Baumbruck a další. Výstava byla po dvou dnech
rozprášena STB. V témže roce založil výtvarné divadlo Kolotoč, ve kterém realizoval a
nechal realizovat umělecké vize svých uměleckých souputníků, nesmiřitelně laděných proti
stávajícímu komunistickému režimu. Následně byl Čestmír stíhán STB za svoji činnost a
donucen k emigraci, ze které se však vrátil.

Po post emigrantských depresích pokračoval v dřívějších aktivitách, znovu oživil činnost
divadla Kolotoč, které se stalo součástí filmu Pražská pětka režiséra Tomáše Vorla, který
představuje 5 klíčových amatérských pražských divadel. Od roku 1987 do roku 1991 byl
členem umělecké skupiny Tvrdohlaví.

Po Sametové revoluci v roce 1991 zorganizoval a kurátoroval významnou výstavu
„Staroměstské dvorky“, tentokrát však za oficiální účasti veřejnosti, politiků a prezidenta
Václava Havla s manželkou. V roce 1997 pak v Praze v Řeporyjích koupil industriální
rozlehlou skladovou halu a společně s Janem Hřebejkem, Karlem Holasem, Martinem
Velíškem a Ivo Bílým založil umělecké Studio Bubec, pod jehož záštitou se pořádají
renomované výstavy a festivaly současného umění, diskuze o veřejném prostoru s laickou i
odbornou veřejností, rezidenční pobyty pro české i zahraniční umělce, kurzy, koncerty,
komunitní akce a další.

Kurátorský text:
Začátkem letošního roku oslavil Čestmír Suška významné životní jubileum. Proč a jakým
způsobem ale připomínat sochařovu tvorbu ve Studiu Bubec, které je obklopeno a do jisté
míry i zaplněno jeho díly? Klíč, který byl při výstavě použit, souvisí s dlouhodobým
směřováním Studia Bubec – sílícím v posledních letech v souvislosti s pořádáním Festivalu
m3/umění v prostoru. Soustřeďujeme se na autorovu tvorbu exteriérovou, díla prezentovaná
na veřejných prostranstvích, v několika případech v soukromých zahradách.
I když je dílo Čestmíra Sušky v posledních letech spojováno především s monumentálními
objekty vytvořenými z používaných cisteren, někteří z nás znají i jeho ranější práci se
dřevem, sklem či keramickou hlínou. Ti největší pamětníci si vzpomenou i na Suškovy práce
z osmdesátých let, které se veřejných prostranství dotýkaly nejintenzivněji. Spolu s
výtvarnými umělci, ale i umělci dalších oborů tu Suška v zásadních výstavních akcích
(Dvorky 81. Sochy a objekty na malostranských dvorcích, 1981 a Chmelnice – Mutějovice
83, 1983 či v samostatné výstavě Prostorové melouchy, 1983) přinášel do českého prostředí
principy environmentální a site specific tvorby. Další fáze díla spojená s postmoderním
kontextem skupiny Tvrdohlaví přináší výrazný odklon od performativních prvků. I v tomto
období plném bájných, archetypálních a fantaskních příběhů realizuje Suška několik
exteriérových děl (Obr, Velryba a Žába, Malešice a Rytíř a Šťastný princ, 1986). Následně se
od popisné výpravnosti postupně přesuová k obecnosti a znakovosti, zkoumání základních
principů, které rozvíjí v celé další tvorbě. Jde tu například o možnosti vrstvení, repetice a
rytmizace formy, plnosti a prázdnoty, negativu a pozitivu průniku tvarů, vnitřku a vnějšku.
Tyto motivy sochař rozvíjí a variuje v drobných a typicky pak v monumentálních objektech z
pálené hlíny, skla, dřeva a kovu. S objevem možností práce se starými nádržemi vstupuje do
autorovy tvorby poetika plynutí času, recyklace a znovuoživování užívaného a odloženého.
Prořezáváním plášťů cisteren tvoří Čestmír Suška rozmanité rastry a struktury. Z
vyřezávaných tvarů pak skládá komplementární objekty – protějšky perforovaných děl.
Přestože jde o hravé, bohaté a krásné struktury, nejsou pro Čestmíra Sušku pouhým
samoúčelným ornamentem. Jejich principy v autorově tvůrčím světě odrážejí a znásobují
kreativní principy univerza či Suškovými slovy Stvořitele. I když Suškova díla nevznikají
primárně pro konkrétní umístění, ale vycházejí spíš z vnitřní logiky tvorby, nelze říci, že by
autorovi na umístění objektů nezáleželo. Naopak s potěšením
pracuje s různým typem prostoru – přírodním, městským, industriálním – a sleduje proměnu
díla i okolního prostředí. Vlastní díla, ale i výstavy a akce, které Čestmír Suška pořádá, jsou
pak pro autora důležitou formou komunikace s veřejností. K nejoblíbenějším sochařovým
dílům náleží architektonické objekty – věže, rozhledny, obydlí –, jejichž vnitřní prostor je
možné prozkoumat a fyzicky prožít. Díky zajímavosti a variabilitě pohledů a průhledů je
Suškovo dílo vyhledávaným cílem fotografických záběrů i inspirací pro intervence či
performance dalších výtvarných umělců, divadelníků a tanečníků či hudebníků.
Výstava ve Studiu Bubec ukazuje ve fotografické shrnutí autorových nejvýznamnějších
realizací. V instalaci na pracovních stolech je představen výběr z autorových modelů a
studií.
V neposlední řadě zde máme ojedinělou příležitost nahlédnout do autorových skicáků a
seznámit se s řadou nerealizovaných projektů, které rozšíří naši představu o obsáhlosti
bohatosti autorova díla. Pro hlubší zájemce je určena publikace o Suškově exteriérové
tvorbě vydávaná souběžně s výstavou.

Festival V E K T R O S K O P počtvrté v Divadle Archa

Festival V E K T R O S K O P, mezinárodní festival audiovizuální korelace a archeologie medií, se znovu představí v Divadle Archa. V letošním roce své diváky vezme do osmdesátých let, tedy do dekády technologických a společenských změn. V sobotu 18. června bude patřit prostor Archy německému umělci/performerovi Robertu Henkemu s jeho projektem CBM 8032 AV a v neděli 19. června se představí skupina autorů v rámci strukturované improvizace nazvané Vektroskopjam.

Robert Henke v pražském Divadle Archa ve svém celovečerním vystoupení aplikuje současnou matematiku a estetiku do klastru pěti počítačů Commodore CBM 8032 z osmdesátých let. „Vše, co je v rámci projektu prezentováno, mohlo být provedeno již v roce 1980, ale k vytvoření tohoto uměleckého tvaru bylo potřeba dnešního kulturního pozadí,“ říká ke své performence Henke.

V nedělní strukturované improvizaci se skupina autorů nechá inspirovat kultovním sci-fi románem Neuromancer, který byl vydán právě v osmdesátých letech. Rozbor tohoto textu za asistence umělé inteligence provedou Josef Rauvolf, Dita Malečková a Jan Tyl. Hudební těleso pak tvoří Beata Hlavenková, Ondřej Skala, Leoš Hortl a Cyril Kaplan. Scénografie se ujali Andrej Boleslavský, Patrik Sedlák a David Vrbík.

Vektroskop, jak říkají jeho autoři, je organismus, který tvoří umělci, vynálezci, technologie a umělá inteligence. Je také neustálým proudem hledání, tvorby a experimentování. Právě každoroční festival V E K T R O S K O P je vyvrcholením tohoto úsilí.

METRONOME FESTIVAL 2022

Metronome Prague 2022 má hotový program. Zve na rock, pop, elektroniku a poprvé míří také na hvězdy hip hopu

Pražský kulturní festival, Metronome Prague, který se uskuteční 23. – 26. června na pražském Výstavišti, zveřejňuje kompletní program. Ten přináší 50 exkluzivních hudebních projektů na osmi scénách. Návštěvníci v něm najdou řadu nově potvrzených účinkujících, mnohých zahraničních hudebníků, kapel, unikátních domácích projektů i několik nových dramaturgických linií. Hlavními hvězdami akce budou již dříve ohlášení australský zpěvák Nick Cave a The Bad Seeds, elektroničtí klasikové Underworld, americký zpěvák Beck nebo britské indie-popové duo Oh Wonder. Ty nově doplní například Britové Everything Everything, dream-popová Lola Marsh z Izraele, belgický projekt Oscar & The Wolf nebo řada Dj‘s či scéna zaměřená na hip hop. Nejdražší vstupenky jsou téměř vyprodané, standardní třídenní i jednodenní vstupenky jsou stále v prodeji na www.metronome.cz.

Premiéry ze zahraničí

Zahraniční programovou soupisku aktuálně doplňují mimořádně zajímaví evropští účinkující. Festival symbolicky zahájí ukrajinská elektro-folková kapela Go_A, jež svoji zemi reprezentovala v loni v soutěži Eurovision Song Contest 2020 v nizozemském Rotterdamu s písní Shum, a umístila se na pátém místě. Z Velké Británie přijede čtveřice Everything Everything proslulá progresivně-eklektickým rockovým zvukem a sociopolitickými texty. Byla dvakrát nominována na prestižní Mercury Prize a do Prahy přiveze materiál i ze zcela čerstvého šestého alba Raw Data Feel, jež vyšlo v polovině května. Silná belgická hudební scéna bude mít na Metronome Prague hned dva zástupce. Indie-popová kapela Balthazar má za sebou historii sahající až do roku 2004 a koncertování na turné i festivalech po celé Evropě i USA. Oscar & The Wolf je umělecké jméno belgického elektro-popového tvůrce Maxe Colombieho vydávajícího svá úspěšná alba v legendárním labelu Play It Again Sam. V Praze se pochlubí novinkou The Shimmer.

Metronome Prague bude mít ovšem na programu i mimořádné zástupce stále populárnější izraelské hudební scény. Dream-popovou kapelu Lola Marsh tvoří především zpěvačka Yael Shoshana Cohen a multiinstrumentalista Gil Landau plus jejich další spoluhráči. Hudebním fanouškům, kteří rádi cestují na evropské hudební festivaly, je Lola Marsh dobře známá, zahrála si už na těch nejprestižnějších jako je barcelonská Primavera Sound, budapešťský Sziget, slavná přehlídka ve švýcarském Montreaux nebo trenčínská Pohoda. Kapela přiveze repertoár z alba, jehož vydání chystá na letošní rok.

Ostatně ženská zahraniční účast bude na festivale velmi silná. Z Velké Británie dorazí křehká písničkářka Emily Burns nebo její kolegyně Lusaint, jež dosáhla více než 20 milionů streamů po celém světě a překonala britské rekordy Shazamu. Z Budapešti, kde nyní žije, si do Prahy odskočí osobitá americká zpěvačka Melissa Lingo a v rámci setu české kapely 333 se na Metronome představí rodačka z Louisiany Lisa Ramey. Ta na sebe upoutala v Americe pozornost v soutěžní show hudebních hitů NBC The Voice či hostováním s Johnem Legendem. Pro mnohé návštěvníky bude jistě objevem i Kristin Lash z mladého slovenského dua Lash & Grey, které sklízí jeden úspěch za druhým, například vítězství v soutěži mladých talentů na Bratislavských Jazzových Dnech a v Jazz Start Up.

Česká klasika i objevy

Domácí část programu na Křižíkově fontáně posílí slavné a doslova legendární kapely jako jsou Mňága a Žďorp, Čechomor nebo znovuobnovená Alice s Danem Bártou. Aktuální sound domácí scény představí jeden z největších objevů poslední doby 7krát3 nebo zpěvačky Anet X a Lenny. Mezinárodně etablovaný elektronický producent Floex vystoupí ve vizuálně i hudebně velmi vděčném projektu s Robotem Josefem. Vizuální a hudební specialitou bude vystoupení Tata Bojs, kteří svoji show odehrají před objektivy televizních kamer České televize pro pozdější odvysílání záznamu koncertu. Návštěvníci koncertu se tak dostanou do vysílání společně s kapelou. „Živá hudba je radost, zvlášť v téhle době. Proto máme pocit, že je důležitý dát lidem i sami sobě aspoň na pár chvil zapomenout a prostě se bavit. Věříme, že festival Metronome jako takový i naše vystoupení budou skvělou příležitostí,“ lákají na koncert Tata Bojs, kteří za své poslední řadové album Jedna nula (2020) získali Cenu Anděl v kategorii Skupina roku a hned dvě sošky ve fanouškovské anketě Žebřík.

Velký zájem na sebe poutá i festivalový blok kapely Sunbrella, kterou nevede nikdo jiný než syn Mekyho Žbirky, David. Se svým projektem přijede David Žbirka do Česka poprvé zahrát svoji vlastní hudbu.

Tohle se už nebude opakovat

Metronome Prague představí v roce 2022 také několik mimořádných projektů, které nebudou jinde ke slyšení. Již dříve ohlášený společný projekt SymfoMIG, který spojí kapelu Jiřího Macháčka Mig 21 se šedesátičlenným Orchestrem Národního divadla doplní v programové linii speciálních vystoupení, kterými Metronome Prague proslul už od prvního ročníku, například koncert rappera Marpa s Troublegangem, kteří na festivalu oslaví deset let společné dráhy. Součástí tohoto projektu bude i bezmála tříhodinová Troublegang Party v Křižíkově pavilonu.

Velký koncert, který se už nebude opakovat, nabídne také Lenka Dusilová. Vystoupí s tělesem Řeka Ansámbl. Repertoár bude těžit z posledního alba, za které zpěvačka získala ocenění ve třech kategoriích hudebních Cen Anděl 2020. „Nabídka Metronome na předvedení repertoáru s rozšířenou kapelou mi umožní více prohloubit prožitek a přiblížit předobrazy hudebních krajin Řeky ve velkorysejší hudební a vizuální formě. Podobné vystoupení jsme zatím, v trochu jiné sestavě, nastudovali pouze jednou, exkluzivně pro křest alba v rámci festivalu Spectaculare na Nové Scéně. Další takový koncert už neplánujeme,” říká Lenka Dusilová.

Lenka Dusilová v hudebním tělese Řeka Ansámbl na festivale Metronome Prague propojí hudebníky z kapely Květy s druhým bubeníkem Michalem Daňkem, písničkářkou Alenou Pohlovou a dalšími muzikanty, kteří pomohli albu Řeka na svět, jako jsou trumpetista Oskar Török nebo producenti alba Petr Ostrouchov a Ondřej Mikula aka Aid Kid. Vizuálně koncert úzce naváže i na dlouhodobou spolupráci Lenky Dusilové s VJ Aeldrynem ze studia Lunchmeat.

V hledáčku je hip hop

Metronome Prague se v aktuálním ročníku rozhodl otevřít hip hopu, tedy žánru, který se v Česku definitivně etabloval v hudebním mainstreamu a mezi nejmladší generací zřejmě neexistuje populárnější hudební styl. V rámci sobotního programu na MOON stage se tak představí například jedno z nejznámějších jmen na současné britské rapové scéně, umělkyně Flohio, kterou respektovaný Guardian nazval „nejzásadnějším novým hlasem britského rapu“ a BBC ji zařadila na seznam Sound of 2019. Přímo před ní pak vystoupí český rapper a hudební producent Redzed, jehož skladby si na Spotify každý měsíc poslechne něco přes milion a čtvrt fanoušků z celého světa.

Náš hip hopový záběr však sahá mnohem dál, nabídneme například i uznávaného producenta a pořadatele proslulé party Addict NobodyListen, další český objev Anet X, která fúzuje hip hop se soulem nebo Maniaka a DJ Wiche, kteří vydali společné album Černej kůň. Těšíme se na Hellwanu,“ vyjmenovává producent festivalu David Gaydečka a přiznává, že dramaturgové Metronome Prague připravovali hip hopový program s Ristem Sokolovskim, jenž je s českým hip hopem spjat už od 80. let a spolupracuje s předními jmény scény jako jsou James Cole nebo Supercroo.

Jsem rád, že Metronome akcentuje to, že se rap dostal do popředí, a už letos mu dává velký prostor v rámci sobotního programu. Domnívám se, že v této oblasti je do budoucna velký potenciál,“ uzavírá Risto Sokolovski, který na festivalu sám vystoupí v sobotu po Underworld společně s Dj Trávou a projektem Lazy Lizard v Křižíkově pavilonu. V pátek v nočních hodinách pokračuje Metronome s afterparty a djs Radia 1, v sobotu již zmíněnou Troublegang party a dalšími djs, a v neděli s afterparty Radia Spin i dalšími elektronickými projekty, to vše uvnitř a po rekonstrukci nově otevřených Křižíkových pavilonech.

DIVOCH V KINECH

Severská komedie DIVOCH vás zavede za Martinem, který se svou krizi mužství snaží vyřešit útěkem do norských hor. Film DIVOCH o hledání sebe samého je právě teď v českých kinech.

FUCK CANCER

Osvětová kampaň FUCK CANCER je tu

V sobotu 23. dubna startuje doposud největší česká osvětová kampaň v oblasti tématu rakoviny mladých. Tato zákeřná nemoc postihuje také teenagery i mladé dospělé. Smyslem projektu je mimo jiné, aby onkologičtí pacienti či jejich blízcí dostávali informace nejen o nemoci, ale o všem, co jim může pomoci ulehčit tyto těžké chvíle. Proto je cílem kampaně Fuck Cancer spojovat organizace, nadace, spolky, projekty i jednotlivce, kteří pomáhají nejen šířit osvětu v oblasti nádorových onemocnění, ale zároveň pomáhají onkologickým pacientům zlepšit jejich zdravotní stav, ale i jejich psychiku či finanční situaci v době, kdy to opravdu potřebují.  Vznikne tak platforma, která bude sloužit jako rozcestník, a bude propojovat a pomáhat v tom největším rozsahu. Kampaň vyzve i mladou generaci, aby se na kampani do budoucna podílela například svojí kreativitou. Za tuto jedinečnou osvětovou kampaň se již nyní postavilo mnoho odborníků, garantů, pacientů, ale i známých osobností jako je například Jiří Langmajer či zástupci mladé generace jako je Martin Mikyska alias Mikýř, Maxim Habanec, Filip Jankovič, Sharlota či NobodyListen. Oficiální představení celého projektu proběhlo 13. 4. 2022 v Kině Pilotů a jeho součástí byla předpremiéra filmu Nic k smíchu.

Onkologičtí pacienti a osobnosti společně křičí: FUCK CANCER!

Kampaň, která potrvá celých 30 dní, bourá tabu v oblasti tématu rakoviny mladých lidí. Rakovina není jen dogmatem starší populace, postihuje i adolescenty a mladé dospělé.

Projekt FUCK CANCER je inspirován celosvětovým konceptem boje proti rakovině. Tento pojem je volně používán již od roku 2005. Za toto označení se staví mnoho onkologických pacientů i jejich podporovatelů bez rozdílu věku či národnosti. Někomu se může zdát, že toto vyjádření je příliš silné, ale my všichni v rámci tohoto projektu máme problém pouze se slovem CANCER. Naopak slovo FUCK nás nechává chladnými. My víme, že tahle nemoc se s nikým nepáře a proto ani my s ní nehodláme jednat v rukavičkách. Symbolem kampaně není však zvedlý prostředníček, ale levandulový cylindr, který hrdě nosí nejen onkologičtí pacienti, ale i jejich podporovatelé z řad široké veřejnosti společně s odborníky a veřejně známými osobnostmi. Levandulový cylindr je pro nás znamením odvahy a síly a zároveň vyjádřením podpory těm, kteří se s onkologickým onemocněním potýkají.

Každý rok v České republice onemocní 450 náctiletých a mladých dospělých zhoubným nádorovým onemocněním. Zatímco jejich vrstevníci sportují, chodí do školy a plánují život na vlastních nohou, mladí onkologičtí pacienti tráví svůj čas v nemocnici s nejistou budoucností. Nově vznikající spolek FUCK CANCER primárně vzniká jako podpora pro tuto opomíjenou skupinu onkologických pacientů. Cílem kampaně je zvyšování povědomí o problematice nádorových onemocnění u mladých lidí, zvyšování povědomí o možnostech prevence, nutnosti včasné diagnózy a důležitosti psychické vyrovnanosti a podpory.

“Výskyt nádorů vzrůstá s věkem. Tudíž adolescenti a postpubertální pacienti mají větší riziko výskytu nádorových onemocnění než malé děti. Stále to jsou však mladí lidé, kteří když se vyléčí, mají před sebou celý život. Druhou věcí je to, jakou budou mít kvalitu života po tomto onemocnění a léčbě,” říká MUDr. Viera Bajčiová, CSc., onkoložka a garantka projektu Fuck Cancer.

“Je třeba si uvědomit, že před nimi se život teprve otevírá a najednou před vás někdo přijde a zabouchne před vámi dveře a řekne: “Moment, tebe se to netýká, ty tady teď budeš bojovat o svůj vlastní život.” To je totální šok a ztráta všech jistot, odtrhnutí od kamarádů, od přátel, od rodiny,” dodává MUDr. Viera Bajčiová.

Sekundárním tématem kampaně je probuzení empatie v mladých lidech. Heslem kampaně je „Empatie místo apatie.“ Chceme ukázat veřejnosti, jak se chovat směrem k pacientům, jak s nimi komunikovat a jak efektivně nabídnout pomocnou ruku.

,,Nesmírně posilující je pro nemocného či pečujícího to, když dostane impuls a pocit, že o něj někdo projevuje zájem, že na něj myslí,” říká  Pavla Doláková, psychoterapeutka a další garant projektu Fuck Cancer a dodává: “Empatie je respekt vůči druhému, vůči jeho prožívání, vůči jeho pocitům. Empatie je apel na lidskost.

Našim dlouhodobým cílem je, aby onkologičtí pacienti či jejich blízcí dostali nejen o nemoci, ale o všem, co jim může zlepšit tyto těžké chvíle, potřebné informace. Proto spojujeme organizace, nadace, spolky, projekty a jednotlivce, kteří pomáhají nejen šířit osvětu v oblasti nádorových onemocnění, ale zároveň pomáhají onkologickým pacientům zlepšit jejich zdravotní stav, ale i jejich psychiku či finanční situaci v době, kdy to opravdu potřebují. Vytváříme proto prostor pro vznik platformy, která propojuje a pomáhá v tom největším rozsahu.

HEROES: ti kteří, přežili či stále bojují

Ti, kteří svůj boj s nemocí vyhráli, mají jedno společné, zkušenost s touto nemocí je nezlomila, nikdo z nich to nevzdal. Někteří během dlouhé léčby zjistili, co opravdu chtějí a mnoha z nich změnilo své životní plány.

„Od většiny mladých pacientů byste v rozhovoru dokonce zaslechli nezvykle silnou kombinaci pokory, vděku a vzdoru. Jejich výkřik FUCK CANCER není vulgární. Je postojem ke zkušenosti, kterou nedobrovolně podstoupili. Je přístupem k životu. Zvládli to, co si spousta z nás neumí vůbec představit. V rámci tohoto projektu jim říkáme HEROS, jsou to hrdinové,“ říkají organizátoři

Se spojením FUCK CANCER se většina našich HEROES shoduje, zvolání je symbolem vzdoru, boje, odvahy a touhy bojovat. Jde nám o to, nezavírat před takovými problémy oči, otevřít diskusi a vyjádřit podporu právě těmto mladým lidem, kteří svádí boj s onkologickým onemocněním a společným a hlasitým FUCK CANCER jim dodat sílu.

V projektu FUCK CANCER spojili své síly nejen onkologičtí pacienti, ale i známé osobnosti, aby společně prolomili tabu a dodali sílu bojovat těm, kteří se s nemocí potýkají. Podporu projektu vyjádřila nekonečná řada mladých aktivních lidí z různých oborů a s různými dovednostmi, kteří mají to štěstí, že s onkologickým onemocněním nemusí bojovat. Uvědomují si ale, že se může týkat každého z nás a že je důležité nahlas říkat: FUCK CANCER, jako symbol boje, podpory a odvahy vrstevníkům, kteří s nemocí bojují. Během celé kampaně se objeví podpora na celé řadě profilů na sociálních sítích, za všechny jmenujme třeba Martina Mikysku, Sharlotu, Nobodylisten, Senseye, Paulieho Garanda, Zeu, Maxima Habance, Milion+, Elišku Podzimkovou, Jiřího Langmajera a další desítky osobností, kteří společně s námi bojují za zdraví mladých a empatii ve společnosti

„Dnes je dost jednoduchý se obklopovat jen bezstarostnou zábavou. Žít v bublině pozitivity a dobrých pocitů. Fuck Cancer se snaží trochu narušit tuhle apatii vůči problémům širšího okolí, a to mi přijde sympatický. Není to prvoplánově dělaný s cílem jenom mluvit o něčem nepříjemném. Má za cíl probudit v nás trochu víc empatie, být trochu lidštější,” říká, Martin Mikyska influencer a moderátor kampaně Fuck Cancer.

Levandulový cylindr si hrdě nasazují na své hlavy a šíří společně s námi myšlenku podpory a empatie.

„Levandulový cylindr je pro nás znamením odvahy a síly a zároveň vyjádřením podpory těm, kteří se s onkologickým onemocněním potýkají. V roce 2009 jsme stáli u začátku komunikace akce Movember, jehož cílem bylo zvyšování povědomí o zdraví mužů, symbolem tohoto projektu je knír, který se stal fenoménem. Budeme rádi, když se to samé povede i u projektu FUCK CANCER a že se to bude na sociálních sítích a ideálně i v ulicích levandulovými cylindry jenom hemžit,“ říká o symbolu projektu Petr Vančura, zakladatel projektu Fuck Cancer.

O Fuck Cancer

Nemáme problém se slovem „FUCK“, ale se slovem „CANCER“. Za projektem FUCK CANCER stojí mladí onkologičtí pacienti společně se zkušenými nadšenci a profesionály, kteří projektu věnují svůj volný čas ve jménu superschopnosti EMPATIE. Vše přerostlo do kampaně, která právě probíhá a k založení samostatného spolku FUCK CANCER.

Naším cílem je šířit osvětu v oblasti rakoviny mladistvých na základě zkušeností a silného respektovaného brandu, jehož spolutvůrcem můžeš být právě i ty sám. Cílem projektu je během 3-4 let společně vytvořit prostor, kde propojíme organizace, nadační fondy, odborníky, pacienty a jejich osobní zkušenosti na jedné platformě. Cílem je, aby se mladí, kteří jsou ve věku nemocných, podíleli na dalších kampaních, které budou následovat a pomáhali je spoluutvářet. Budeme rozcestníkem pro každého, kdo potřebuje získat informace o své nemoci či nemoci blízké osoby. Nechceme se schovávat za líbivá slovíčka, protože víme, že tato nemoc milá rozhodně není a s nemocnými se nepáře, proto s ní nehodláme jednat ani my v rukavičkách.

CENA OLGY HAVLOVÉ 2022

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po osmadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové. Prestižní ocenění získá osobnost, která navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhá druhým. Cenu poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří i přes svůj handicap pomáhají druhým, a jsou tak inspirací k překonávání překážek pro ostatní. Olga Havlová se zúčastnila pouze prvního ročníku a po jejím odchodu se Cena stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů. Od roku 2017 uděluje VDV v rámci Ceny Olgy Havlové také Cenu veřejnosti, o jejímž držiteli lze hlasovat online. I letošní ročník veřejnosti nabízí tuto možnost.

Od 1. února do 10. dubna mohl kdokoliv nominovat kandidáta na Cenu Olgy Havlové 2022. Po uzavření nominací se sešla porota pověřená správní radou nadace a vybrala laureáta. Zároveň porota rozhodla o užším výběru kandidátů (3 osoby) na Cenu veřejnosti, o jejímž držiteli pak může hlasovat kdokoliv online do 15. května. V pondělí 23. května se uskuteční v kulturním centru Vzlet slavnostní udílení Ceny Olgy Havlové a Ceny veřejnosti.

https://www.vdv.cz/projekty/cena-olgy-havlove/

ALAPASTEL NA SPECTACULARE

Na Spectaculare přijíždí slovenský umělec Alapastel, doprovodí ho domácí Kora et le Mechanix, vydat se můžete i na filmy

Pražský festival Spectaculare nabídne již tento týden koncert slovenského projektu Alapastel spolu s českými Kora et le Mechanix.

Alapastel hledá originalitu v hodnotách, které lze sdílet prostřednictvím hudby. Záměrem je poskytnout hudbu pro kontemplativní poslech i cestování myslí. Druhé album Ceremony vyšlo v říjnu minulého roku. Jedná se o čistě instrumentální, bohatě orchestrální narativní dílo inspirované šamanskými léčebnými obřady. Právě Ceremony uvede na koncertu 20. dubna. Novinku představí také Kora et le Mechanix. Projekt založili v roce 2004 Michal Kořán a Filip Homola. V jejich tvorbě nejde ani tak o písničkovou formu, jako spíš o pocity a emoce. Během vystoupení pokřtí letošní novinku Le Pôle Nord.

Pondělky patří na Spectaculare filmu. Do Bia Oko zamiřte 25. dubna na projekci Creation Stories. Hudební producent a spoluzakladatel vydavatelství Creation Records Alan McGee se podílel na vytvoření britpopového soundtracku divokých devadesátek, když uvedl na scénu kapely jako Oasis, Primal Scream a My Bloody Valentine. Film mapuje producentovu bouřlivou životní cestu od chudého školáka z Glasgow s vytříbeným hudebním sluchem a podnikatelskými sklony až po jednoho z největších a nejvlivnějších hudebních magnátů v Británii. Průkopnice elektronické hudby Delia Derbyshire natočila znělku k seriálu Dr. Who, ale uznání se bohužel dočkala až po smrti. Snímek Caroline Catz Delia Derbyshire – Mýty a legendární nahrávky skládá hudebnici poctu, která je ale stejně experimentální jako její tvorba. Na projektu spolupracovala Cosey Fanni Tutti z Throbbing Gristle. V Bio Oko již 2. května. Jak vidí věhlasný DJ a hudební producent svůj vlastní příběh, historii techna, raveu a house music? Ukáže to snímek Laurent Garnier – Off the record 9. května. Koncertní film Tripping with Nils Frahm zachycuje několik fascinujících živých vystoupení slavného německého skladatele a producenta Nilse Frahma v legendárním berlínském Funkhausu. 16. května očekávejte v kině vzletný ambient a neoklasický klavír jednoho z nejlepších současných hudebníků. Vstupenky a další informace o festivalu naleznete na spectaculare.cz

YouTube:

Alapastel https://www.youtube.com/watch?v=yTf36mT3iq4

www.spectaculare.cz

www.facebook.com/festivalspectaculare

www.instagram.com/spectaculare_music

DIVADLO PONEC: DUETY

PONEC – divadlo pro tanec je divadlo zaměřené na současný tanec a pohybové divadlo. Poskytuje prostor jak špičkám současného tance, tak začínajícím umělcům. Do PONCE můžete přijít na představení pro dospělé, ale i na pravidelná interaktivní představení pro děti. Zároveň poskytuje otevřené lekce contemporary pro všechny věkové skupiny. 

MIM SESSION ANB POCTA BORISI HYBNEROVI

Divadlo BRAVO! vzdá čest velikánovi české pantomimy Borisi Hybnerovi

Radim Vizváry a Vanda Hybnerová u příležitosti jeho nedožitých osmdesátin obnoví legendární Mim Session

Český mim a herec Boris Hybner byl v 80. letech neodmyslitelně spjatý s Branickým divadlem. Pořádal zde Mim Session, divácky oblíbené komponované večery, během kterých oslovení umělci vystupovali na zadané téma. V loňském roce by Boris Hybner oslavil osmdesátiny. Dcera umělce Vanda Hybnerová a mezinárodně uznávaná osobnost současného miminického divadla Radim Vizváry toto výroční připomenou návratem legendární Mim Session na pódium divadla v Braníku, které dnes funguje pod novým vedením s názvem Divadlo BRAVO!. Jedinečné představení se odehraje 8.4.2022 od 19 hodin a vstupenky jsou již nyní k dostání na GoOuT.

Boris Hybner byl neodmyslitelnou součástí Mim Session. Bystře a pohotově uváděl častokrát první projevy mladých amatérů s notnou dávkou pochopení a komentoval pel–mel výstupů bez ohledu na styl, ve kterém nováčci vystupovali. „Pořádat Mim Session bez táty by nebylo ono, proto jsme se rozhodli udělat z jeho osobnosti téma celého večera,” vysvětluje dcera slavného mima a herečka Vanda Hybnerová. 

Na jevišti Divadla BRAVO! vystoupí tři generace umělců. „Na pódiu zahrají mimové, klauni, herci a performeři, kteří byli jeho žáci a kolegové, anebo ti, kteří s ním úzce spolupracovali. Na konci večera proběhne krátká projekce s vybranými ukázkami z Hybnerovy tvorby,” popisuje Radim Vizváry.
Dárkem pro Borise bude improvizace známé etudy „kabát”, kterou proslavil jeho kamarád a kolega Slava Polunin ve slavném představení Snow Show, a kterou Hybner často používal jako inspiraci při výchově svých žáků. 

Pro tátu bylo důležité, aby pantomima jako obor nezmizela. Svět beze slov někdy řekne víc než slova, která v poslední době často ztrácejí smysl. To, co táta okoukal a co se naučil od geniálních Mistrů němé grotesky a slavných mimů, jsem od něho okoukala já a principy pantomimy, grotesky a komedie využívám ve své tvorbě,” popisuje Vanda Hybnerová. 

Účinkující: Anna Polívková, Adéla Stodolová Laštovková, Vojta Švejda, Števo Capko, Vojta Svoboda, Jiří Reidinger & Sylvie Krobová, Martin Sochor, Antonie Rašilovová, Dáša Zázvůrková, Losers Cirque Company a další 

Slavnostní večer Mim session aneb Pocta Borisi Hybnerovi proběhne 8. 4. 2022 od 19.00.


O Divadle Bravo!

Současným provozovatelem divadla v Braníku je spolek United Arts & Co. z.s., který je zároveň provozovatelem divadelní skupiny Losers Cirque Company. Ta dosud svou domovskou scénu neměla. Spolek vyhrál řádné výběrové řízení na nového nájemce Branického divadla a předání od zástupců městské části proběhlo 13. září 2020. Slavnostní znovuotevření bylo přístupné široké veřejnosti a zúčastnilo se ho asi 400 lidí. Na programu byla veřejná debata o směřování divadla se zástupci Prahy 4, zakladateli Losers a firmou A69 – Architekti. První řádná divadelní sezóna odstartovala v září 2021.

Je nám ctí, že Losers Cirque Company prkna své domácí scény sdílí s hvězdným českým mimem Radimem Vizvárym, současným Uměleckým šéfem Laterny magiky a držitelem prestižní Ceny Thálie. Ten se skupinou spolupracuje již řadu let. Společně s akrobaty ho můžete vidět například v akrobaticko-pantomimickém představení HEROES nebo v představení pro děti MiMJOVÉ.

Další informace

Web: https://divadlobravo.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/divadlo.bravo/

Instagram: https://www.instagram.com/bravo.divadlo/

Youtube: https://www.youtube.com/user/unitedartscz/featured

reklama